Rusza kolejny spis stanu polskich lasów

Do 2024 r. będzie trwała kolejna edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów. LP podpisały umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na przeprowadzanie już czwartego spisu polskich zasobów leśnych.
05.08.2020

Do 2024 r. będzie trwała kolejna edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów. LP podpisały umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na przeprowadzanie już czwartego spisu polskich zasobów leśnych.

- Realizacja WISL jest bardzo ważną umową, która pozwoli na zdobycie danych o stanie polskich lasów - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji (3 sierpnia) minister środowiska Michał Woś. - Już poprzednie edycje dostarczyły twardych danych odnośnie stanu lasów. Tereny te zajmują już 29,6 proc. powierzchni kraju, a co ósme drzewo ma powyżej 100 lat.

Natomiast uwzględniając lasy poza ewidencją, jak podkreślono podczas podpisywania umowy, można mówić o lesistości Polski wynoszącej ponad 33 proc.

Więcej informacji o stanie polskich lasów

Minister podkreślił, że te dane przeczą wszelkim twierdzeniom o dewastacji lasów w Polsce. Tym samym odniósł się do poniedziałkowej akcji protestacyjnej działaczy Greenpeace Polska, którzy na fasadzie budynku Ministerstwa Środowiska rozwiesili baner z hasłem „Stop dewastacji! Czas na ochronę".
Minister środowiska podczas konferencji podkreślił, że chciałby także podziękować tym organizacjom ekologicznym, którym faktycznie zależy na polskiej przyrodzie, a nie jedynie rozgłosie.

Jak wynika z poprzednich edycji wcześniej wspomnianej inwentaryzacji powierzchnia lasów państwowych wzrosła o 50,2 tys. ha do 7,15 mln ha. Z tych samych danych wynika, że średnio zasoby drewna wzrosły z 262 m3/ha do 290 m3/ha.

W ostatnich 10 latach w lasach państwowych co roku na każdym hektarze średnio przyrastało 9,19 m3 drewna z tego pozyskiwano 5,66 m3, czyli 3,63 m3 drewna pozostawało i powiększało zasoby.

Ponadto w okresie od 2009 r. do 2019 r. nastąpiło zwiększenie udziału gatunków liściastych z 29,2 proc. do niemal 32 proc.

Jak zmieniają się LP.jpg

 

W lasach, by zwiększyć różnorodność biologiczną, pozostawia się coraz więcej martwego drewna. Przez ostatnią dekadę odnotowano wzrost z ok. 5,7 m3/ha do ok. 8,4 m3/ha.

Należy podkreślić, że dzięki WISL poznano także jakość lasów prywatnych, a tych w Polsce jest ok. 20 proc. (1,7 mln ha).

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów to badanie w pięcioletnim cyklu wyznaczonych powierzchni, podczas jednego cyklu jest ich założonych ok. 30 tys. Na tych stanowiskach są dokładnie mierzone i opisywane te same drzewa, co umożliwia odpowiedzenie na pytanie o zasoby drzewne. Są również spisywane młode drzewa oraz te martwe, sprawdzane są zmiany zachodzące w lesie na danym obszarze. Każde z tych działań, jak podkreślają leśnicy oraz pracownicy BULiGL, umożliwia lepsze poznanie stanu polskich lasów.

WISL from Studio Ruchome Obrazki on Vimeo.