Rocznica Powstania Warszawskiego

Delegacja pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych złożyła wieniec pod tablicą upamiętniającą powstańców warszawskich. Pamiątkowa tablica jest wmurowana w dawnym gamach Lasów Państwowych.
31.07.2020

Delegacja pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych złożyła wieniec pod tablicą upamiętniającą powstańców warszawskich. Pamiątkowa tablica jest wmurowana w dawnym gamach Lasów Państwowych.

Wieniec został złożony w miejscu szczególnym, gdyż toczyły się tam jedne z pierwszych powstańczych walk. W gmachu, gdzie obecnie mieszczą się ministerstwa (wcześniej dyrekcja generalna LP) w czasie Powstania Warszawskiego stacjonowała część pułku grenadierów RONA, mordującego cywilną ludność warszawskich dzielnic Woli i Ochoty. Został on później rozbity przez oddziały Armii Krajowej.

76 lat temu powstańcy warszawscy chwycili za broń, aby walczyć o wolną ojczyznę. W szeregach powstańczych niemałą rolę odegrali leśnicy.

Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Józefa Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wynosiły ok. 180 tys. zabitych.

Warto przypomnieć, że leśnicy pamiętają o powstańcach nie tylko w rocznicę wybuchy narodowego zrywu. Nadleśnictwo Staszów (RDLP w Radomiu) włączyło się w społeczną akcję „Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich”. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków na cele społecznie użyteczne wykonano mogiły i tabliczki epitafijne powstańców z 1944 r.

Akcję społeczną „Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich” zapoczątkowano w 2015 r., a jest wspierana przez żyjących bohaterów tamtych dni.  

Została zainicjowana przez Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 r. pod honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jej
głównym celem była zbiórka środków na budowę i renowację zniszczonych i zapomnianych mogił powstańczych oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego, a także oraz miejsc pamięci, tablic pamiątkowych i pomników związanych z powstaniem warszawskim znajdujących się na terenie Polski. Obecnie akcja kontynuowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Zachowania Pamięci Armii Krajowej SZPAK poprzez media społecznościowe. Akcja wspiera również żyjących powstańców.

Również dzięki przychylności DGLP, RDLP w Radomiu i wsparciu finansowemu ze środków na cele społecznie użyteczne udzielonemu przez Nadleśnictwo Staszów wykonano mogiły i tabliczki pamiątkowe, w miejscu, gdzie pochowany jest lekarz AK Zygmunt Sarnacki oraz dwoje bezimiennych powstańców warszawskich, kobieta i mężczyzna.