Niedługo wyruszą dodatkowe leśne patrole

Już w sobotę, 7 grudnia w całym kraju rozpocznie się coroczna akcja „Choinka”, która potrwa do 29 grudnia. Celem działania jest ochrona drzewostanów i młodników iglastych oraz roślin gatunków chronionych.
16.01.2020 | Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie

Już w sobotę, 7 grudnia w całym kraju rozpocznie się coroczna akcja „Choinka”, która potrwa do 29 grudnia. Celem działania jest ochrona drzewostanów i młodników iglastych oraz roślin gatunków chronionych.

Podczas akcji strażnicy leśni częściej niż zwykle będą patrolowali lasy, targowiska i inne miejsca, gdzie sprzedawane będą świąteczne drzewka czy stroisz z drzew iglastych. Straż Leśną będą wspomagali policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, strażnicy miejscy i gminni, a także inspektorzy transportu drogowego.

Podczas ubiegłorocznej akcji przeprowadzono 2673 interwencji. Skontrolowano 3733 osoby, wykryto także 12 przypadków nielegalnego wycinania choinek oraz 35 przypadków nielegalnego pozyskania stroiszu.

W okresie przedświątecznym nasila się także zjawisko kłusownictwa. Efektem ubiegłorocznej akcji było wykrycie sześciu przypadków kłusownictwa i znalezienie 141 wnyków. W statystykach akcji Straży Leśnej ujęto także kradzież drewna i niszczenie mienia, łącznie odnotowano aż 136 przestępstw. Leśnicy odnotowali także 102 przypadki zaśmiecania lasu.

Podczas akcji „Choinka” zdarzają się również niebezpieczne sytuacje. I tak strażnicy leśni zostali zaatakowani przez osoby nielegalnie pozyskujące stroisz, a w katowickim Nadleśnictwie Prudnik znaleziono w lesie poletko z krzakami konopi.

Warto dodać, że to nie jest jedyna akcja prowadzona przez Straż Leśną we współpracy innymi służbami. Tuż przed 1 listopada prowadzona jest także akcja „Stroisz”. Wspólne patrole leśników i policjantów w lasach oraz podejmowanie specjalnych działań mające na celu walkę z nielegalnym pozyskiwaniem stroiszu z lasu.

Z danych Straży Leśnej wynika, że w ubiegłym roku w niemal 4700 patrolach uczestniczyło aż 1563 funkcjonariuszy Straży Leśnej wspieranych przez Policję, Straż Graniczną i inne służby.

Podczas patroli stwierdzono aż 30 przypadków nielegalnego pozyskania stroiszu, 79 kradzieży drewna, 11 przypadków kłusownictwa, a także znaleziono 161 wnyków.

Oprócz tych wcześniej wymienionych przewinień, odnotowano również kilkanaście przypadków kradzieży mienia i ponad 80 zaśmiecania lasu. W sumie, mandatami ukarano blisko 590 osób na łączną kwotę ponad 59 tys. zł.