Martwy żubr na terenie Nadleśnictwa Bielsk

Leśniczy leśnictwa Ploski kilka dni temu otrzymał wiadomość od mieszkańca wsi Gradoczno, że w pobliskim lesie znaleziono martwego żubra. Nazajutrz rano leśniczy znalazł padłe zwierzę w podanej przez mieszkańca lokalizacji.
24.02.2020 | Zbigniew Fiedoruk, Nadleśnictwo Bielsk

Leśniczy leśnictwa Ploski kilka dni temu otrzymał wiadomość od mieszkańca wsi Gradoczno, że w pobliskim lesie znaleziono martwego żubra. Nazajutrz rano leśniczy znalazł padłe zwierzę w podanej przez mieszkańca lokalizacji.

Nadleśnictwo Bielsk niezwłocznie powiadomiło Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Białowieski Park Narodowy o znalezionym martwym żubrze. Tego samego dnia na miejsce przyjechali pracownicy BPN, którzy dokonali szczegółowych oględzin i sekcji zwłok, a także pracownicy Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, którzy pobrali próbki do badań.

Po przeprowadzonych oględzinach nie stwierdzono ran na ciele żubra, które wskazywałyby na przyczynę śmierci. Od dłuższego czasu zwierzę było obserwowane przez leśników i lokalnych mieszkańców, a jego zachowanie świadczyło o osłabionej kondycji. Najprawdopodobniej zatem przyczyna śmierci była naturalna.

Wiek padłego samca żubra określono na 14 lat.