Manewry w Lasach Parczewskich

Teren lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych był poligonem, na którym sprawdzały zdolności Siły Zbrojne RP i układ pozamilitarny do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Były to największe w kraju ćwiczenia ratownictwa lotniczego i morskiego oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza.
15.10.2020 | Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie

Teren lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych był poligonem, na którym sprawdzały zdolności Siły Zbrojne RP i układ pozamilitarny do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Były to największe w kraju ćwiczenia ratownictwa lotniczego i morskiego oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza.

Ćwiczenia (od 6 do 9 października) były organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Działania realizowane w ramach poszczególnych zdarzeń były rozgrywane w polskiej przestrzeni powietrznej, zatokach Pomorskiej i Gdańskiej, Karkonoszach oraz na terenie lubelskiego Nadleśnictwa Parczew, a także na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Uczestniczyły w nich główne podmioty, instytucje i organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz systemy ratownicze w Polsce. W trakcie ćwiczenia zostały przeprowadzone epizody związane z funkcjonowaniem systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz systemu ratownictwa morskiego. Jeden z nich był rozgrywany w leśnych ostępach Nadleśnictwa Parczew.

Zgodnie z założeniami przeprowadzono misję poszukiwawczo-ratowniczą po pozorowanym rozbiciu się wojskowego samolotu MiG-29. Zdarzenie miało miejsce w trudno dostępnym terenie leśnym z dużą liczbą jezior, rozlewisk oraz bagien. Dwóch pilotów podjęło decyzję o katapultowaniu się, a operacje lotnicze w zakresie podejmowania poszkodowanych realizował wojskowy Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy z użyciem śmigłowca Mi-17 z 1 Dywizjonu Lotniczego z Łęczycy, przy wsparciu załogi śmigłowca EC H-135 ze Straży Granicznej.

W ramach działań lądowych służby mogły także sprawdzić efektywne wykorzystanie Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych z WOT, Grup Ratownictwa PCK oraz mobilnego centrum wsparcia poszukiwań Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wspierane przez Żandarmerię Wojskową, Państwową Straż Pożarną oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu parczewskiego, Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą „WARSZAWA-9” z psami tropiącymi oraz Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową „LUBLIN 4 BIŁGORAJ”.

Całość działań na szczeblu centralnym koordynowana była przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC – Aeronautical Rescue Coordination Centre), którego główna część zlokalizowana jest w Warszawie na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, natomiast w rejonie Parczewa na bazie batalionowego samochodu dowodzenia i łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie zorganizowane zostało lokalne centrum dowodzenia akcją na miejscu zdarzenia (tzw. OSC – On-Scene Commander) wraz ze sztabem działań ratowniczych. 

W imieniu głównych organizatorów ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 i wszystkich podmiotów zaangażowanych w te działania na terenie Lubelszczyzny składam podziękowania za udostępnienie terenu i wzorową współpracę przy organizacji przedsięwzięcia na ręce dyrektora RDLP w Lublinie oraz nadleśniczego i pracowników Nadleśnictwa Parczew. Bez wsparcia ze strony lubelskich leśników realizacja zaplanowanych zadań byłaby niemożliwa – podsumowuje major Dariusz Zabłocki, odpowiedzialny za koordynowanie działań w Lasach Parczewskich z ramienia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.