LP w gronie interesariuszy Agendy 2030

Lasy Państwowe dołączyły do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Lasy zobowiązały się m.in. do wspiera w sposób szczególny działań w dziedzinie klimatu.
04.06.2019 | Joanna Sienkiewicz, Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych DGLP

Lasy Państwowe dołączyły do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Lasy zobowiązały się m.in. do wspiera w sposób szczególny działań w dziedzinie klimatu.

LP przystąpiły do Partnerstwa 31 maja podczas II edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Do ponad 100 sygnatariuszy deklaracji Partnerstwa w tym roku dołączyło kolejne 25 firm, instytucji i organizacji.

Więcej informacji na stronie ministerstwa

Przystępując do partnerstwa, Lasy Państwowe złożyły indywidualne zobowiązanie wspierania w sposób szczególny dwóch Celów Zrównoważonego Rozwoju:

  • 13 – Działania w dziedzinie klimatu. Realizacja projektu „Leśne Gospodarstwa Węglowe”
  • 17 – Partnerstwa na rzecz celów. Zachęcanie zewnętrznych partnerów do realizacji wspólnych działań prośrodowiskowych na terenach leśnych.

Partnerstwo jest inicjatywą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które pełni rolę krajowego koordynatora wdrażania Agendy rozwojowej i jej Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) na poziomie krajowym.

Agenda 2030 określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte właśnie do 2030 r. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, zarówno tych dotyczących walki z głodem, ubóstwem, jak i działań związanych z powstrzymaniem zmian klimatu.