Lasy Państwowe wspierają samorządy

Kolejną inwestycję drogową oddano do użytku, tym razem drogę odbudowano na terenie gdańskiego Nadleśnictwa Kościerzyna. To nie jedyna tego typu inwestycja wsparta przez leśników.
03.12.2019

Kolejną inwestycję drogową oddano do użytku, tym razem drogę odbudowano na terenie gdańskiego Nadleśnictwa Kościerzyna. To nie jedyna tego typu inwestycja wsparta przez leśników.

Droga powiatowa na odcinku Wielki Klincz – Dębogóry – Nowa Kiszewa została oddana do użytku 26 listopada. Prace zostały zrealizowane przez samorząd powiatu kościerskiego przy wsparciu tamtejszych leśników.

Długość odbudowywanego odcinka drogi to ponad 6 km, natomiast wartość robót budowlanych wyniosła prawie 6,7 mln zł brutto. Zakres prac obejmował m.in. wzmacnianie poboczy, budowę nowej nawierzchni bitumicznej, która po odbudowie ma grubość 11 cm i została wzmocniona siatką zbrojeniową.  

Wkład własny powiatu wyniósł 1,3 mln zł, do realizacji inwestycji dołożyło także Nadleśnictwo Kościerzyna, a pozostała kwota pochodziła z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odbudowa drogi była jedną z pięciu inwestycji realizowanych przez powiat w ramach środków pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.

 To nie jedyny przykład wspierania samorządów w zakresie budowy bądź remontu dróg przez Lasy Państwowe. W latach 2018-2019 z funduszu leśnego oraz  Nadleśnictwa Lipusz przekazano łącznie ok. 7 500 000 zł na odtworzenie dróg gminnych i powiatowych na terenie Nadleśnictwa Lipusz. Z pieniędzy przekazanych przez Lasy Państwowe w gdańskiej dyrekcji LP wyremontowano łącznie ponad 118 km dróg.

Również w listopadzie w toruńskim Nadleśnictwie Jamy oddano do użytku most na rzece Skarlance.  Generalny remont mostu był podyktowany złym stanem technicznym starej przeprawy. Jej dalsza eksploatacja była niemożliwa, gdyż zagrażała bezpieczeństwu korzystających.

Prace budowlane trwały kilka tygodni, a całość inwestycji nowej przeprawy, łącznie z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, wyniosła 434 855 zł. Warto dodać, że koszt budowy w całości został sfinansowany przez Nadleśnictwo Jamy.

Nowy most łączy dwa nadleśnictwa - Jamy i Brodnica. Ponadto korzystają z niego okoliczni mieszkańcy, gdyż jest łącznikiem pomiędzy dwiema gminami: Biskupiec i Kurzętnik.