Lasy po raz trzeci sfinansują uproszczone PUL-e

Aż 36 wniosków w sprawie dofinansowania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu wpłynęło do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Dzięki wsparciu LP starostwa wykonały uproszczone plany już dla ponad 200 tys. ha lasów na terenach niestanowiących własności skarbu państwa.
19.10.2018

Aż 36 wniosków w sprawie dofinansowania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu wpłynęło do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Dzięki wsparciu LP starostwa wykonały uproszczone plany już dla ponad 200 tys. ha lasów na terenach niestanowiących własności skarbu państwa.

Decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego dofinansowaniem zostaną objęte wszystkie złożone wnioski na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, na łącznej powierzchni niemal 110 tys. ha.
Wszystkie nadesłane wnioski, które wpłynęły do 2 października, spełniały wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do dalszego rozpatrzenia.

Planowana kwota dofinansowania w 2019 r. wyniesie ok. 4,2 mln zł. W 2017 r. na sporządzenie uproszczonych planów wydano 2,5 mln zł, a dofinansowanie dotyczyło obszaru 105 tys. ha.

To jest już trzeci nabór wniosków od starostów, od wejścia w życie nowelizacji ustawy o lasach w 2016 r., która wprowadziła możliwość dofinansowania sporządzenia uproszczonych planów ze środków związanych z funduszem leśnym.

Dzięki wsparciu finansowemu, starostwa wykonały uproszczone plany już dla ponad 200 tys. ha lasów. Plany powstające z udziałem środków funduszu leśnego sporządzane są w określonym standardzie wraz z mapą numeryczną i zasilają zasoby Banku Danych o Lasach.