Lasy Państwowe działają na rzecz zrównoważonego rozwoju

25 września to Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Lasy Państwowe, angażując się w obchody tego wydarzenia, przygotowały specjalną publikację. To raport zawierający przykłady konkretnych przedsięwzięć przyczyniających się do realizacji SDGs.
23.09.2019

25 września to Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Lasy Państwowe, angażując się w obchody tego wydarzenia, przygotowały specjalną publikację. To raport zawierający przykłady konkretnych przedsięwzięć przyczyniających się do realizacji SDGs.

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju obchodzimy od kilku lat. To rocznica przyjęcia w 2015 r. na forum ONZ 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zawartych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Cele stanowią wezwanie do działania, aby zlikwidować biedę, chronić planetę i zapewnić, żeby ludzie na całym świecie mogli cieszyć się pokojem i dobrobytem.

Więcej o Kampanii 17 Celów

Aby Cele mogły zostać osiągnięte, wszyscy muszą się zaangażować w ich realizację: ONZ, rządy, samorządy, organizacje pozarządowe, media, a także firmy.

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe od wielu lat wpisuje się w realizację wielu zadań ujętych w Agendzie 2030. Publikacja zawiera kilkadziesiąt przykładów działań – wybranych spośród setek jednorazowych przedsięwzięć i wieloletnich akcji – w które jednostki Lasów Państwowych i ich pracownicy angażują się każdego roku. Wspierają one realizację 13 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Mamy świadomość, że należy stale obserwować otoczenie i dostosowywać się do zachodzących w nim zmian. Na bieżąco zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić w kierunku realizacji międzynarodowego zobowiązania. Zapraszamy także podmioty zewnętrzne do wspólnych działań w duchu zrównoważonego rozwoju – razem możemy więcej.

 

Materiały do pobrania