Lasy doprecyzowały zasady współpracy z wojskiem

Podpisano nowe porozumienie w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
10.10.2019

Podpisano nowe porozumienie w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Dokument został podpisany 25 września przez Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, przedstawiciela resortu dr. inż. płk. Roberta Woźniaka, dyrektora Departamentu Infrastruktury MON.

Potrzeba zmiany dotychczas istniejącego porozumienia z 2013 r. wynikała z konieczności zwiększenia potencjału szkoleniowego dla rosnących potrzeb zabezpieczenia ćwiczeń wojsk własnych i sojuszniczych z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody.

Najważniejsze zmiany dotyczą doprecyzowania warunków i terminu prowadzenia prac leśnych, zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów na poligonach oraz budowy infrastruktury poligonowej przy zwiększonym natężeniu ćwiczeń.