Korzystny, gdyż wspólny zakup energii

Już po raz drugi Regionalna Dyrekcja LP w Szczecinku przeprowadza zintegrowany zakup energii elektrycznej. W przetargu na 2020 r. uczestniczy 428 jednostek LP.
30.10.2019 | Błażej Chmielewski, RDLP w Szczecinku

Już po raz drugi Regionalna Dyrekcja LP w Szczecinku przeprowadza zintegrowany zakup energii elektrycznej. W przetargu na 2020 r. uczestniczy 428 jednostek LP.

Jednostki Lasów - nadleśnictwa, biura dyrekcji i zakłady o zasięgu krajowym - łącznie posiadają 2823 przyłączy, a zamawiany wolumen to ok. 32 tys. MWh energii elektrycznej.

Grupowy zakup odbywa się zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), oznacza to, że odbiorcy końcowi mogą indywidualnie wybierać sprzedawcę energii, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży. Co ważne, nadal korzystają z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego (OSP lub OSD), z którym mają podpisane umowy dystrybucyjne.

W tym roku szacowane oszczędności dla całej grupy zakupowej to ok. 3 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka Orange Energia. Aktualna wciąż umowa na 2019 r. jest natomiast realizowana przez PGE Obrót.

Postępowanie zakończyło się 28 października i rozpoczyna się proces zawarcia umowy oraz przeprowadzenie „procesu zmiany sprzedawcy”. Od nowego roku rachunki za energię będą wystawiane przez nowego sprzedawcę.

Organizatorem postępowania jest RDLP w Szczecinku, tamtejsza dyrekcja koordynuje cały proces wraz z doradcą energetycznym firmą ENMEDIA.

Zakup energii elektrycznej jest częścią projektu rozwojowego Las Energii, w ramach projektu promowane są nowoczesne rozwiązania proekologiczne i bezemisyjne w codziennej działalności Lasów Państwowych.

Leśnicy w ramach założeń projektu nie tylko podnoszą swoje kompetencje w zarządzaniu energią elektryczną, ale również dostosowują system dystrybucyjny i wdrażają innowacje dla obniżania zużycia prądu. W ramach tych rozwiązań prowadzona jest termomodernizacja budynków LP, do tej pory zmodernizowano ich ponad 80.

Planuje się, aby część zaoszczędzonych środków przeznaczyć m.in. na inwestycje w  odnawialne źródła energii (OZE), dzięki temu obiekty Lasów w coraz większym stopniu będą zasilane zieloną energią.