Kolejna edycja nagrody im. Adama Loreta

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza kolejną edycję Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta za 2019 rok.
11.09.2019

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza kolejną edycję Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta za 2019 rok.

Celem Nagrody Loreta jest popularyzacja:

  • idei wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • polskiego modelu leśnictwa,
  • wiedzy o środowisku leśnym,
  • misji i roli Lasów Państwowych,
  • kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów Państwowych.

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

I. Najlepsze zrealizowane działanie na rzecz kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, popularyzacji misji i roli Lasów Państwowych oraz wiedzy o środowisku leśnym, a także twórczości artystycznej inspirowanej tematyką leśną, obejmujące następujące dziedziny:

- media,
- edukacja i promocja,
- sztuka.

II. Najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa.

III. Człowiek Roku Polskich Lasów.

Kandydatów należy zgłaszać do 31 marca 2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Po raz pierwszy Nagrodę LP im. Adama Loreta przyznano w 2001 r. W 2016 r., po kilkuletniej przerwie - nagrody były wręczane do roku 2009 – ogłoszono kolejną edycję. Nagrodę otrzymują  osoby zasłużone dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych.

Formularz zgłoszeniowy