Gołuchów z nagrodą konserwatora zabytków

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie został nagrodzony podczas ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”.
24.04.2018 | BARBARA CZOłNIK, OśRODEK KULTURY LEśNEJ W GOłUCHOWIE

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie został nagrodzony podczas ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, obchodzonego 18 kwietnia w Zamościu, rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymał nagrodę w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” za „konserwację i pielęgnację zieleni oraz prowadzone z ogromną starannością  i pieczołowitością kompleksową rewaloryzację założenia parkowego w Gołuchowie utrwalającą historyczne wartości przestrzeni kulturowej i krajobrazu”.

Zabytek zadbany

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs promujący opiekę nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, którego procedurę prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Laureatami konkursu mogą być jednostki zajmujące się opieką nad zabytkami przez minimum dziesięć lat. Tablicę pamiątkową oraz dyplom odebrał  dr inż. Benedykt Roźmiarek, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.