Leśnicy szkolą się z obsługi bezzałogowców

Leśnicy rozpoczęli szkolenia z obsługi dronów. Od kilku miesięcy w Nadleśnictwie Rzepin (RDLP w Szczecinie) działa specjalistyczny ośrodek szkoleniowy.
16.07.2018 | ALEKSANDER SMOLIGA, WYDZIAł URZąDZANIA LASU I GEOINFORMATYKI, RDLP W SZCZECINIE

Leśnicy rozpoczęli szkolenia z obsługi dronów. Od kilku miesięcy w Nadleśnictwie Rzepin (RDLP w Szczecinie) działa specjalistyczny ośrodek szkoleniowy.

Szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa są skierowane nie tylko do pracowników Lasów Państwowych, ale także służb mundurowych  wykorzystujących drony w swojej pracy.

Zajęcia praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem dronów, zaliczonych do różnych kategorii wagowych, w zależności od potrzeb kursantów. Kursanci mają do dyspozycji także dziesięć symulatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Szkolenie nie ogranicza się jedynie do nauczenia się obsługi „bezzałogowców”.  Kurs obejmuje również wykłady z zakresu termowizji, termografii oraz fotogrametrii, które w przyszłości ułatwią obróbkę i interpretacje materiałów uzyskanych podczas lotów.

Więcej informacji na stronie ośrodka

Zajęcia w ośrodku prowadzą doświadczeni instruktorzy oraz specjaliści z zakresu geodezji, termowizji, termografii i kartografii. Dla zainteresowanych  istnieje możliwość przeprowadzenia kursu obejmującego określone zagadnienia, np. szacowanie szkód w wielkopowierzchniowych uprawach rolnych, poszukiwanie osób zaginionych, wykonywanie oprysków z wykorzystaniem dronów i wiele innych szkoleń tematycznych.

Co ważne, uczestnicy szkoleń mogą zdobyć uprawnienia do lotów w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Po zakończonym szkoleniu kandydaci przystępują do egzaminu przed przedstawicielem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Rynek bezzałogowych statków powietrznych rozwija się bardzo szybko, niemalże każdego dnia pojawiają się nowe zastosowania dronów. Obecnie bezzałogowe statki są wykorzystywane podczas prac geodezyjnych, kartograficznych,  zakresu inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony przyrody.

W leśnictwie „bezzałogowce” wykorzystywane są m.in. w czasie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, taksacji oraz inwentaryzacji obszarów leśnych, badaniu sukcesji roślinnej, ocenie zmian zachodzących w krajobrazie, inwentaryzacji zwierząt oraz ocenie rozmiaru szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych i leśnych, ochronie przeciwpożarowej lasu,  zwalczaniu szkodnictwa leśnego, wykonywaniu pomiarów, ortofotomap bądź ocenie rozmiaru klęsk żywiołowych.