Akcja Pomniki dla Natury w radomskich lasach

W lasach podlegających radomskiej dyrekcji LP trwają prace w ramach akcji Pomniki dla Natury, która wpisuje się w obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej, a także 140. rocznicy istnienia regionalnej dyrekcji.
06.08.2020 | Jacek Koba, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu

W lasach podlegających radomskiej dyrekcji LP trwają prace w ramach akcji Pomniki dla Natury, która wpisuje się w obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej, a także 140. rocznicy istnienia regionalnej dyrekcji.

Celem akcji - zainicjowanej przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Dolina Kacanki - jest zachowanie osobliwości przyrodniczych poprzez objęcie ich ochroną, jako pomniki przyrody. Podczas prac leśnicy z radomskich nadleśnictw zinwentaryzowali ponad 100 obiektów przewidzianych do ustanowienia pomników przyrody. Do poszczególnych gmin, w większości przypadków, trafiły już oficjalne wnioski.

Wśród wybranych do objęcia ochroną, zdecydowanie przeważają drzewa, ale są również takie twory natury, jak wychodnie skalne.

Wśród zgłoszonych drzew najwięcej jest dębów, wśród przedstawionych propozycji znajdują się nie tylko wszystkie główne gatunki lasotwórcze, ale także rzadziej spotykane w lasach drzewa, jak na przykład czereśnia.

Najstarszym okazem spośród drzew włączonych do akcji jest prawdopodobnie dąb rosnący na terenie Nadleśnictwa Starachowice, którego wiek został oszacowany na około 400 lat.

Aktualnie trwają także konsultacje z partnerami społecznymi uczestniczącymi w akcji. W połowie lipca odbyła się lustracja terenowa propozycji obiektów do objęcia ochroną wytypowanych przez Organizację Natura oraz Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach na terenie Nadleśnictwa Staszów. Plonem całodziennych prac było wspólne zaakceptowanie 13 propozycji nowych pomników przyrody.

Kolejne spotkanie jest planowane na pierwszą połowę sierpnia. Czas trwania akcji Pomniki dla Natury został przewidziany do końca tego roku.
Dzięki wspólnym wysiłkom leśników oraz przyrodników tereny radomskiej RDLP wzbogacą się o kolejne pomniki przyrody, jako świadectwo bogactwa przyrodniczego oraz pamiątki dziejów tych ziem.