Adam Loret zostanie uhonorowany

Pomnik Adama Loreta, pierwszego dyrektora i organizatora Lasów Państwowych, patrioty, leśnika i osoby zaangażowanej w ochronę przyrody, zostanie odsłonięty przed siedzibą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
14.09.2017

Pomnik Adama Loreta, pierwszego dyrektora i organizatora Lasów Państwowych, patrioty, leśnika i osoby zaangażowanej w ochronę przyrody, zostanie odsłonięty przed siedzibą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Historia Lasów Państwowych jest ściśle związana z osobą Adama Loreta. Ten, urodzony w Jaśle pod koniec 1884 r., leśnik był pierwszym dyrektorem tej organizacji.
Adam Loret (pochodził z rodziny francuskich hugenotów, którzy w XVII w. uciekli przed prześladowaniami religijnymi) studiował leśnictwo we Lwowie, a następnie w Tharandcie niedaleko Drezna.

Po ukończeniu uczelni rozpoczął pracę zawodową. Przez dziesięć lat pracował w lasach należących do rodziny Branickich niedaleko Żywca.

Więcej o historii Lasów Państwowych

Już w niepodległej Polsce związał swoją karierę z administracją państwową. W listopadzie 1920 r. objął stanowisko p.o. naczelnik w Zarządzie Okręgowym Dóbr Państwowych w Warszawie, a kilkanaście miesięcy później został naczelnikiem. W 1925 r. Adam Loret objął stanowisko dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Niemal dziesięć lat później został pierwszym w historii LP dyrektorem naczelnym. Stanowisko to piastował od lutego 1934 r. aż do wybuchu II wojny światowej.

To w dużym stopniu zasługą Adama Loreta była integracja, a później uporządkowanie struktur Lasów Państwowych oraz wydanie przez prezydenta RP rozporządzenia o zagospodarowaniu lasów państwowych.

Loret, jako specjalista w urządzaniu lasu, wspierał także starania grupy przedwojennych leśników, aby utworzyć placówkę badań leśnych. W 1934 r. instytucja ta została przekształcona w Instytut Badawczy Lasów Państwowych.

Także dzięki Adamowi Loretowi została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów leśnych oraz zlikwidowano system koncesji dla prywatnych firm na eksploatację polskich lasów. Jednocześnie był współorganizatorem nowoczesnego przemysłu drzewnego, to z jego inicjatywy powstała Polska Agencja Drzewna „Paged”, czyli przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem drewna, oraz nabrzeże drzewne w Gdyni.

Przedwojenne Lasy Państwowe, zarządzane przez Adama Loreta były jednymi z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w Europie. Dyrektora Lasów zaliczano do „pierwszej brygady gospodarczej”, czyli grupy osób kształtujących ówczesną gospodarkę kraju.

Mimo ukierunkowania przedwojennych  Lasów Państwowych na komercjalizację, co w dużym stopniu przyczyniło się do rozwoju krajowej gospodarki, to pod rządami Adama Loreta powołano pierwsze parki narodowe, które były jednostkami specjalnymi Lasów. W nowo powstałym Instytucie Badawczym LP, funkcjonował Oddział Rezerwatów, odpowiedzialny za tworzenie parków narodowych oraz rezerwatów. I tak w 1932 r. powołano Białowieski Park Narodowy, ale także wiele innych m.in. Pieniński Park Narodowy czy też park w Czarnohorze. 

Adam Loret wprowadził również Przysposobienie Wojskowe Leśników, co było dużą rzadkością w Europie. Leśnicy uczestniczyli w miesięcznych kursach wojskowych. Już po wybuchu II wojny światowej, we września 1939 r. Adam Loret wydał zarządzenie w sprawie włączenia się leśników do organizowanych oddziałów partyzanckich przeciwko Niemcom. Nic dziwnego, że w niektórych okolicach okupowanej Polski wielu dowódców oddziałów partyzanckich stanowili  leśniczowie, a leśniczówki były punktami oporu. 

Do dziś nie są do końca znane ostatnie dni Adama Loreta. Wiadomo, że we wrześniu 1939 r. wraz ze swoimi współpracownikami został ewakuowany z Warszawy.  

17 września 1939 r. kolumna samochodów, w której jechał dyrektor LP została zatrzymana przez sowieckich żołnierzy. Loret wraz z kilkunastoma innymi współwięźniami został przewieziony do więzienia w Nowogródku. Przypuszczalnie został zamordowany w Kuropatach.
Według niektórych źródeł Adam Loret został zamordowany w październiku w Wołożynie przez NKWD podczas „próby ucieczki” w pobliskim lesie. I tam też miał być pochowany przez współwięźniów. Inne źródła podają, że pierwszy dyrektor LP zmarł 1940 r. lub 1942 r.

W piątek 15 września przed siedzibą Lasów Państwowych zostanie odsłonięty pomnik Adama Loreta.