Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Andrzej Konieczny

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Gospodarki Leśnej

Bogusław Piątek

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansów i Zasobów Majątkowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansów i Zasobów Majątkowych

Krzysztof Janeczko

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Pion Dyrektora Generalnego LP

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Anna Trzeciak-Wiszowata

naczelnik

tel. 22 58 98 110
a.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych

 

Inspekcja Lasów Państwowych

 

Edward Haładaj

Główny Inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121
e.haladaj@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Pracy

 

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

 

 

Zespół Radców Prawnych

 

Marek Ratyński

koordynator

tel. 22 58 98 113
m.ratynski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów

 

Anna Malinowska

rzecznik prasowy

tel. 22 58 98 111, kom. 600 497 597
rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Mariusz Kwieciński

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261
m.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Legislacji

 

Piotr Szulc

         naczelnik

tel. 22 58 98 360

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

 

Tadeusz Pasternak

tel. 22 58 98 117
t.pasternak@lasy.gov.pl

 

Wydział ds. Współpracy z Zagranicą i Wspomagania Administracji Publicznej

 

Marta Gaworska

kierownik

tel. 22 58 98 344

 

Zespół ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji w LP

 

Jan Tabor

naczelnik

tel. 22 58 98 293

 

Stanowisko ds. BHP

 

Piotr Gotowicki

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 116
p.gotowicki@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Biuro Marketingu

 

Andrzej Ballaun

Dyrektor biura

tel. 22 58 98 200, faks 22 58 98 201
a.ballaun@lasy.gov.pl

 

Wydział Gospodarki Leśnej

 

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221
k.rostek@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

 

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231
a.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Przyrody

 

Jolanta Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 290
j.blasiak@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

 

Jacek Przypaśniak

naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251
j.przypasniak@lasy.gov.pl

 

Wydział Użytkowania Lasu

 

Robert Wielgosz

naczelnik

tel. 22 58 98 320

 

Zespół ds. Łowiectwa

 

Jan Błaszczyk

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118
j.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi

Główny Księgowy Lasów Państwowych

 

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151
a.czerski@lasy.gov.pl

 

 

Wydział Księgowości

 

Krystyna Magiera

naczelnik

tel. 22 58 98 125
k.magiera@lasy.gov.pl

 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

 

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161
j.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Stanu Posiadania

 

Sławomir Sawicki

naczelnik

tel. 22 58 98 240, faks 22 58 98 241
s.sawicki@lasy.gov.pl

 

Wydział Infrastruktury
 

Piotr Młynarczyk

       naczelnik

tel. 22 58 98 130, faks 22 58 98 131
p.mlynarczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Logistyki

 

Walerian Żyndul

naczelnik

tel. 22 58 98 170, faks 22 58 98 171
w.zyndul@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych


Alina Niewiadomska

tel. 22 58 98 280, faks 22 58 98 281
a.niewiadomska@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Rozwoju

Wydział Organizacji i Innowacji
 
Jerzy Kapral
        naczelnik
tel. 22 58 98 210, faks 22 58 98 211
j.kapral@lasy.gov.pl
 
Wydział Informatyki
 
Paweł Pogoda
          naczelnik
tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181
p.pogoda@lasy.gov.pl

 

Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu
 
Anna Pikus
          naczelnik
tel. 22 58 98 232
 
 
Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych  
 
Mariusz Błasiak
        naczelnik
tel. 22 58 98 300
m.blasiak@lasy.gov.pl