Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Andrzej Konieczny

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

Bogusław Piątek

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Krzysztof Janeczko

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Organizacji

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Organizacji

Pion Dyrektora Generalnego LP

 

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 Marcin Gołębiowski

       naczelnik

tel. 22 58 98 138
marcin.golebiowski@lasy.gov.pl


Zespół Obsługi

Anna Trzeciak-Wiszowata

          główny specjalista SL

tel. 22 58 98 110
anna.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

        główny specjalista SL

tel. 22 58 98 344
marta.gaworska@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów

Krzysztof Trębski
(w zastępstwie Anny Malinowskiej)

tel. 22 58 98 227, kom. 609 026 403
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

        główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121
artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

Tadeusz Pasternak

tel. 22 58 98 117
tadeusz.pasternak@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

         naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

 

Wydział Prawny

Piotr Szulc

         naczelnik

tel. 22 58 98 360

piotr.szulc@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

            kierownik

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261
mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

          kierownik

tel. 22 58 98 387
marcin.cichowicz@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

 

Biuro Marketingu

Andrzej Ballaun

         dyrektor biura

tel. 22 58 98 200, faks 22 58 98 201
andrzej.ballaun@lasy.gov.pl

 

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

           naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221
krzysztof.rostek@lasy.gov.pl

Zespół Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

        główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118
jan.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

          naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231
aldona.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Jan Tabor

       naczelnik

tel. 22 58 98 293
jan.tabor@lasy.gov.pl

Zespół ds. Projektu LIFE

Łukasz Porębski

           kierownik

tel. 22 58 98 297
lukasz.porebski@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

         naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251
jacek.przypasniak@lasy.gov.pl

 

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych


Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151
andrzej.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Księgowości

Krystyna Magiera

           naczelnik

tel. 22 58 98 125
krystyna.magiera@lasy.gov.pl

 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

            naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161
jaroslaw.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Stanu Posiadania

Sławomir Sawicki

             naczelnik

tel. 22 58 98 240, faks 22 58 98 241
slawomir.sawicki@lasy.gov.pl

 

Wydział Administracji

Walerian Żyndul

            naczelnik

tel. 22 58 98 170, faks 22 58 98 171
walerian.zyndul@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Alina Niewiadomska

tel. 22 58 98 280, faks 22 58 98 281
alina.niewiadomska@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Rozwoju i Organizacji

 
Wydział Innowacji i Organizacji

Jerzy Kapral
        naczelnik
tel. 22 58 98 210, faks 22 58 98 211
jerzy.kapral@lasy.gov.pl
 
 
Wydział Informatyki

Paweł Pogoda
          naczelnik
tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181
pawel.pogoda@lasy.gov.pl
 
Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Rafał Majcher
          główny specjalista SL
tel. 22 58 98 186
rafal.majcher@lasy.gov.pl
 
Wydział Społecznych Funkcji Lasu

Anna Pikus
          naczelnik
tel. 22 58 98 232
 
Wydział Infrastruktury

Piotr Młynarczyk 
        naczelnik
tel. 22 58 98 130, faks 22 58 98 131
piotr.mlynarczyk@lasy.gov.pl

 
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych 

Mariusz Błasiak
        naczelnik
tel. 22 58 98 300
mariusz.blasiak@lasy.gov.pl
 

Wykaz wszystkich telefonów Dyrekcji Generalnej LP