Wystawa w Muzeum Leśnictwa

Aż 72 gatunki ptaków w jednej sali Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie! Na wystawie prezentującej twórczość Arkadiusza Mańczyka, leśnika z Nadleśnictwa Zawadzkie, będzie można zobaczyć wykonane różnymi technikami portrety skrzydlatej braci. Otwarcie już 22 marca o godz. 13.00 w sali wystaw czasowych w „Oficynie”.

Aż 72 gatunki ptaków w jednej sali Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie! Na wystawie prezentującej twórczość Arkadiusza Mańczyka, leśnika z Nadleśnictwa Zawadzkie, będzie można zobaczyć wykonane różnymi technikami portrety skrzydlatej braci. Otwarcie już 22 marca o godz. 13.00 w sali wystaw czasowych w „Oficynie”.

Prezentowane prace w sposób realistyczny, z drobiazgową wręcz wiernością każdemu anatomicznemu czy kolorystycznemu szczegółowi, ukazują bogactwo krajowej ptasiej fauny. Autor, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, wykorzystał rozmaite techniki plastyczne.

Główną część ekspozycji stanowią modele ptaków wykonane z drewna, drutu i masy plastycznej, a uzupełniają ją obrazy olejne, akwarele, rysunki tuszem i kredką akwarelową.

Ekspozycja ma duży potencjał poznawczy oraz edukacyjny, i ma być – jak mówi sam autor – „zachętą do dalszego, samodzielnego poznawania świata przyrody, szczególnie podpatrywania przedstawicieli polskiej awifauny w ich naturalnym środowisku”.

Plakat_500x700_małe.jpg

Arkadiusz Mańczyk jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 2003 r. zawodowo związany z Lasami Państwowymi, pracuje jako specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Zawadzkie (RDLP w Katowicach).

Jako artysta-samouk wielokrotnie uczestniczył i zdobywał laury w organizowanych przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie przeglądach twórczości artystycznej leśników OPTAL. Tematem swoich prac uczynił leśną przyrodę, a szczególnie ptaki, którymi fascynuje się od dzieciństwa. Jego wszechstronność ujawnia się w doborze różnych technik artystycznych – od malarstwa, przez rysunek, rzeźbę i fotografię, po twórczość ludową.

Wystawę można oglądać do 10 czerwca 2018 r.