Wystawa „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”

Wystawa na temat grzybów oraz profilaktyki zatruć tymi darami lasu zostanie otwarta już 12 września w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Współorganizatorem ekspozycji są Lasy Państwowe.

Wystawa na temat grzybów oraz profilaktyki zatruć tymi darami lasu zostanie otwarta już 12 września w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Współorganizatorem ekspozycji są Lasy Państwowe.

Celem wystawy, organizowanej już od wielu lat, jest profilaktyka zatruć grzybami poprzez zapoznanie społeczeństwa z cechami identyfikującymi najważniejsze grzyby jadalne i trujące, które często są łudząco podobne do tych jadalnych i często z nimi mylone.

Aby przybliżyć naturalną atmosferę lasu, wystawa zostanie również wzbogacona świeżymi grzybami oraz innymi składnikami runa leśnego. Osoby odwiedzające wystawę od pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą mogły usłyszeć wiele ciekawych informacji o rodzajach grzybów i ich budowie oraz o zasadach rozpoznawania i zbierania grzybów kapeluszowych.

Wystawa zostanie wzbogacana o plansze edukacyjne ilustrujące różnice między poszczególnymi gatunkami grzybów.

Podczas trwania wystawy będzie można obejrzeć prace laureatów konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów „Leśne inspiracje”, nad którym patronat honorowy objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Wystawę organizuje Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, współorganizatorem przedsięwzięcia są Lasy Państwowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny, a patronat medialny Radio Plus Warszawa.

Dla zwiedzających wystawa będzie otwarta od 13 do 29 września w dni powszednie w godz. 9.00 – 14.00, a w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 17.00.  
Opiekunowie grup szkolnych proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 22 432 10 02.

Wstęp wolny.

 

Dodatkowych informacji dla mediów udzielają:

Joanna Narożniak
rzecznik prasowy WSSE w Warszawie
tel.: 698 664 807, 22 620 90 01/06 wew.182
joanna.narozniak@wsse.waw.pl
rzecznik.prasowy@wsse.waw.pl

Anna Malinowska
rzecznik Prasowy Lasów Państwowych
tel.: 600 497 597, 22 58 98 111
rzecznik@lasy.gov.pl

Dodatkowych informacji dla zwiedzających udzielają:

pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia
WSSE w Warszawie
tel. 22 432 10 02
promocjazdrowia@wsse.waw.pl