Konkurs plastyczny „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”

Do 15 stycznia 2021 r. można wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”.

Do 15 stycznia 2021 r. można wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”.

Celem konkursu jest  promocja lipy św. Jana Nepomucena w konkursie na Europejskie Drzewo Roku, a także dostrzeganie piękna natury, poszerzanie wiedzy z zakresu dendrologii, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

  • 5-6 lat,
  • 7-9 lat,
  • 10-15 lat,
  • 16 lat i więcej.

Inicjatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody. Patronat  honorowy nad   projektem objął  Dyrektor  Generalny Lasów Państwowych.

 

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu