Konkurs fotograficzny „Lasy dla społeczeństwa”

to hasło konkursu, który jest organizowany z okazji ósmej Konferencji Ministerialnej w sprawie ochrony lasów w Europie.

to hasło konkursu, który jest organizowany z okazji ósmej Konferencji Ministerialnej w sprawie ochrony lasów w Europie.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości na temat społecznej funkcji lasów, pokazanie w jaki sposób lasy wspierają nas w codziennym życiu oraz  podkreślenie konieczności zachowania równowagi między wszystkimi funkcjami lasów.

Uczestnik konkursu powinien przesłać zdjęcie przedstawiające ludzi w lasach, dokumentujących robotników leśnych, mieszkańców wsi i społeczeństwo cieszące się korzyściami z lasów.

Pierwsze trzy zdjęcia otrzymają nagrodę. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach. Pierwsza w drodze publicznego głosowania na stronie FOREST EUROPE na Facebooku, a druga w profesjonalnym panelu.

Konkurs trwa do końca lipca.

Wszystkie fotografie muszą pokazywać lasy i inne zalesione tereny w regionie paneuropejskim.

Aby zobaczyć więcej informacji i pełne zasady konkursu, polecamy zapoznać się z regulaminem na stronie konkursu.