Konkurs dla nauczycieli w ramach Międzynarodowego Dnia Lasów 2019

Zapraszamy nauczycieli, instruktorów oraz edukatorów, aby w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów przesyłali krótkie filmy pokazujące, jak zapewniane są dzieciom podstawy do lepszego zrozumienia znaczenia lasów i drzew dla przyszłości planety. Może to być wideo przedstawiające tradycyjną lekcję, wycieczkę do lasu, lekcję muzyki, sztuki, a nawet jogi.

Zapraszamy nauczycieli, instruktorów oraz edukatorów, aby w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów przesyłali krótkie filmy pokazujące, jak zapewniane są dzieciom podstawy do lepszego zrozumienia znaczenia lasów i drzew dla przyszłości planety. Może to być wideo przedstawiające tradycyjną lekcję, wycieczkę do lasu, lekcję muzyki, sztuki, a nawet jogi.

W tym roku temat Międzynarodowego Dnia Lasów brzmi „Lasy i Edukacja”. Organizatorom obchodów MDL zależy, aby pokazać światu, jak nauczyciele przekazują dzieciom i młodzieży wiedzę o drzewach i lasach, o ich znaczeniu dla ludzkości.

Kształtowanie w młodym pokoleniu świadomości korzyści, jakie dają las jest szczególnie ważne dzisiaj, gdy ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach i coraz bardziej jest odseparowana od przyrody.

Więcej informacji na stronie FAO 

Dlatego, aby propagować znaczenie lasów w życiu ludzi, organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy przysłać krótki film, w którym zostanie pokazane, w jaki sposób jest poszerzana wiedza młodego pokolenia o lesie i jego znaczeniu w życiu człowieka.

Nadesłane filmy zostaną umieszczone na stronie internetowej FAO. Zwycięzca konkursu weźmie udział w obchodach MDL organizowanych 21 marca w siedzibie głównej FAO w Rzymie i zademonstruje, jak uczy dzieci i młodzież znaczenia lasów.

Termin zgłoszeń mija 15 lutego.

Jak przystąpić do konkursu?

  1. Należy nagrać krótkie wideo, w którym zostaną pokazane zajęcia, podczas których dzieci i młodzież uczą się o roli i znaczeniu lasów. Wideo nie może być dłuższe niż 1 minuta, może być wyprodukowane na profesjonalnym lub nieprofesjonalnym sprzęcie (smartfon, tablet, kamera wideo).

Akceptowane formaty nagrania to: High Definition (HD) i Standard Definition (SD).

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy:

http://www.fao.org/international-day-of-forests/teachers-contest/submission-form/en/

Dzień 21 marca Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasów, który od 2012 r. obchodzony jest na całym świecie.

Obchody mają na celu rozbudzenie w społeczności całego świata świadomości znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca wszystkie kraje do podejmowania działań służących pogłębianiu wiedzy o roli i znaczeniu lasów.