Konkurs „Polska Nagroda Krajobrazowa 2018"

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz czwarty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz czwarty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy

Jest on elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a jego celem jest wyłonienie polskiej kandydatury do VI edycji konkursu o Nagrodę Krajobrazową Rady Europy, która stanowi wyróżnienie wzorcowych inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno organy lokalne i regionalne lub też ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazem przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą zakończenia konkursu, czyli 30 listopada 2018 r.

Częścią projektu powinny być również działania majce na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.