Konkurs „Cyfrowy las”

Wydział Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ogłasza konkurs „Cyfrowy las”. Konkurs trwa od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca.

Wydział Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ogłasza konkurs „Cyfrowy las”. Konkurs trwa od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca.

Regulamin konkursu

Głównym celem konkursu jest propagowanie aplikacji mobilnych wspierających organizacje prac terenowych wśród pracowników Lasów Państwowych oraz popularyzacja leśnictwa.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie aplikacji działających w systemie operacyjnym Android powiązanych tematycznie z leśnictwem. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów dziennych i zaocznych.

Sąd konkursowy wyłoni laureatów do 31 sierpnia 2019 r. Natomiast uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na Kongresie technologicznym „Informatyka dla ludzi lasu” 17 września 2019 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.