Konferencja „Las lepiej znany”

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizują konferencję podsumowującą trzy cykle Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizują konferencję podsumowującą trzy cykle Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.

 
Szczegółowy plan spotkania