Konferencja „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”

W październiku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów”, trzecia edycja konferencji szkoleniowej „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”.

W październiku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów”, trzecia edycja konferencji szkoleniowej „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”.

Konferencja to spotkanie trzech stron zainteresowanych tematem budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych: Lasów Państwowych, dostawców technologii i maszyn drogowych oraz wykonawców projektów drogowych.

Podczas wydarzenia zostaną omówione i zaprezentowane, także podczas pokazu, najnowsze technologie i maszyny do budowy i utrzymania dróg leśnych.

W poprzednich edycjach brało udział ok. 120 osób: dyrektorzy i naczelnicy jednostek LP, nadleśniczowie, specjaliści z zakresu drogownictwa leśnego z nadleśnictw i innych jednostek, dostawcy technologii i maszyn drogowych, wykonawcy leśnych projektów drogowych oraz samorządowcy.

Przez cały czas trwania spotkania, obok sali konferencyjnej, będzie otwarta wystawa maszyn przeznaczonych do drogownictwa leśnego oraz stoiska firm.

W konferencji zostaną zaprezentowane maszyny i technologie: EWPA, GRILTEX, LHOIST, LOTOS ASFALT, OTL JAROCIN,  PIETRUCHA, UTECH, VIACON.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest  ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane do 22 października.

Koordynator konferencji Jarosław Harhura, tel. 609 764 779, jarek.harhura@gazetalesna.pl