Konferencja „Co dalej z łowiectwem w Polsce?"

Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza do udziału w sesji Wszechnicy Łowieckiej, zatytułowanej „Co dalej z łowiectwem w Polsce?".

Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza do udziału w sesji Wszechnicy Łowieckiej, zatytułowanej „Co dalej z łowiectwem w Polsce?".

Mając na uwadze fakt, jak istotne znaczenie ma gospodarowanie populacjami zwierzyny dla ochrony przyrody, leśnictwa i rolnictwa oraz jak duży jest głód wiedzy w tym zakresie IBL zaprasza na forum.
Już druga konferencja dotycząca łowiectwa jest doskonałym forum przekazywania najnowszej wiedzy, wymiany informacji i nieskrepowanej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych najszerzej rozumianym łowiectwem.

Więcej informacji:
wszechnicalowiecka.ibles.pl

Spotkanie poprowadzą prof. dr hab. Henryk Okarma oraz  dr hab. Zbigniew Borowski.

Wystąpienia główne:

mgr inż. Wiktor Szmulewicz (Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych) - „Najważniejsze problemy na styku rolnictwa i łowiectwa";

mgr inż. Michał Wójcik (Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód) - „Zmiany w prawie łowieckim dotyczące szkód łowieckich – konsekwencje dla Skarbu Państwa, rolników i myśliwych";

dr Paweł Nasiadka (SGGW) - „Ocena liczebności dzików w październiku 2016 r. – jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo?";

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny) - „Afrykański pomór świń – czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu?";

prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN) - „Najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w Polsce".