IV konferencja naukowa „Las i historia”

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie organizuje IV konferencję naukową „Las i historia”. Wydarzenie przebiega pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie organizuje IV konferencję naukową „Las i historia”. Wydarzenie przebiega pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Tematyka konferencji dotyczy relacji pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem na tle zachodzących w historii zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych, a także oddziaływania lasu, przyrody na procesy zachodzące w kulturze.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Kultury Leśnej


Celem konferencji jest zebranie kolejnych opracowań uzupełniających istniejący stan wiedzy historycznej, a także upowszechnienie najnowszych ustaleń badaczy w tej dziedzinie.

Konferencja poprzedza setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to doskonała okazja do odniesienia się do procesów historycznych w polskim leśnictwie w ostatnim wieku.

 Pobierz program spotkania