Lasy Państwowe w liczbach 2016

24.02.2017

Opracowanie oparte jest na „Raporcie o stanie lasów w Polsce 2015”, powstałym na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Instytucie Badawczym Leśnictwa, oraz na „Sprawozdaniu finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe za 2015 rok”.

 

Materiały do pobrania