Żubry już wyruszyły do Francji

Trzy samce żubrów właśnie wyjechały do Francji. To już kolejne żubry, które w ramach projektu są wysyłane do innych krajów, aby zasilić tamtejsze populacje.
09.10.2019

Trzy samce żubrów właśnie wyjechały do Francji. To już kolejne żubry, które w ramach projektu są wysyłane do innych krajów, aby zasilić tamtejsze populacje.

Dwa samce, które wyjechały do Francji rozpoczęły podróż z zagrody pokazowej w Międzyzdrojach (Woliński Park Narodowy). Kolejny żubr dołączył do nich w Gołuchowie. Już w środę, 9 października, zwierzęta powinny dotrzeć na miejsce.

Żubry zostaną wypuszczone we francuskim Réserve biologique des Monts d’Azur (Thorenc). Od 2003 r. prowadzona jest tam półwolna hodowla, a co ciekawe, rozpoczęły ją żubry z Puszczy Białowieskiej. Obecnie w rezerwacie są 42 osobniki.

Transport żubrów jest jednym z działań projektu ochrony żubra, prowadzonym przez Lasy Państwowe, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów i Białowieski Park Narodowy.

Wysyłanie zwierząt za granicę ma na celu tworzenie nowych i wspieranie tych już istniejących stad żubrów. Rozprzestrzenienie żubrów w Europie jest niezwykle ważne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa całej populacji, która pochodzi od zaledwie 12 osobników. Od początku restytucji tego gatunku z Polski do innych krajów wyjechało niemal 500 żubrów. Głównymi krajami docelowymi były Niemcy, Francja, Hiszpania i Czechy. Poza tym 20 żubrów opuściło Europę.

Wcześniej przeciętnie z Polski wyjeżdżało pięć zwierząt rocznie. Dzięki projektowi Lasów Państwowych przez dwa ostatnie lata w świat wysłanych zostało aż 40 osobników. Docelowymi krajami są obecnie Hiszpania, Bułgaria i Rumunia, a planowanymi Serbia i Włochy.

Tylko w 2018 r. do Hiszpanii wyruszyły cztery transporty, w których łącznie przewieziono 26 żubrów. Rok wcześniej, zimą, odbył się jeszcze jeden transport – tym razem granice Polski opuściło osiem żubrów. Jednym z miejsc docelowych transportów był ośrodek Ganadería La Perla w prowincji Kastylia i León.

Mapa występowania żubrów

Obecnie polska populacja żubra liczy ok. 1800 osobników. Rozbudowywanie polskiej i europejskiej populacji żubrów jest ważnym elementem realizowanego od początku 2017 r. projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, finansowanego obecnie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy współpracy z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz ze  Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów.