Nowy wzór rocznego planu łowieckiego

Nowy, jednolity wzór rocznego planu łowieckiego wprowadziło porozumienie zawarte przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych i przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.
28.01.2013

Nowy, jednolity wzór rocznego planu łowieckiego wprowadziło porozumienie zawarte przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych i przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Porozumienie zostało zawarte 25 stycznia w związku ze zmianą rozporządzenia ministra środowiska z 18 grudnia 2012 roku w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Treść porozumienia oraz wzór nowego planu łowieckiego dostępne są w zakładce „Łowiectwo”.