Zielone Serce Przyrodzie dla Lasów Państwowych

19 października 2013 r., Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych została wyróżniona najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody – Zielonym Sercem Przyrodzie.
28.06.2016 | MAłGORZATA CZYżEWSKA, DGLP

19 października 2013 r., Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych została wyróżniona najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody – Zielonym Sercem Przyrodzie.

Odznaczenie to przyznano za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska oraz za wspieranie przez PGL LP działalności oddziałów terenowych LOP.

Zielone Serce Przyrodzie jest najwyższym wyróżnieniem LOP i zarazem jedną z czterech znaczących w Europie nagród przyznawanych osobom o szczególnych zasługach dla ochrony przyrody, popularyzacji tych idei, a także w sposób znaczący wspierających działalność organizacji i stowarzyszeń proekologicznych działających na rzecz ochrony przyrody. Wśród osób odznaczonych dotychczas tym zaszczytnym wyróżnieniem m. in są Jan Paweł II, prof. Romuald Olaczek, prof. Andrzej Grzywacz.