Zielone Serce dla radomskich leśników

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu otrzymała najwyższe wyróżnienie Ligi Ochrony Przyrody - Zielone Serce Przyrodzie, jedno z najważniejszych wyróżnień w Europie.
28.07.2017 | Edyta Nowicka, RDLP w Radomiu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu otrzymała najwyższe wyróżnienie Ligi Ochrony Przyrody - Zielone Serce Przyrodzie, jedno z najważniejszych wyróżnień w Europie.

- To chwila ogromnej satysfakcji, radości z ochrony przyrody, ale także ze współpracy i wspólnie osiąganych celów – powiedział Tomasz Sot, dyrektor RDLP w Radomiu, który z rąk Ryszarda Kapuścińskiego, prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody, odebrał nagrodę.

Odznaczenie Zielone Serce Przyrodzie jest jedną z czterech znaczących w Europie nagród przyznawanych za szczególne zasługi dla ochrony przyrody, popularyzacji tych idei, a także wspieranie działalność organizacji i stowarzyszeń proekologicznych, jest także najwyższym wyróżnieniem LOP.

Lasy RDLP w Radomiu są wyjątkowo cenne przyrodniczo. Ponad 30 proc. ich powierzchni należy do Sieci Natura 2000. Znajduje się tam 86 rezerwatów przyrody, zajmujących ok. 5083 ha powierzchni i 498 pomników przyrody (m.in. 446 drzew, 38 grup drzew, jedna aleja drzew, trzy głazy narzutowe i 10 skałek, grot i jaskiń). O wysokiej wartości przyrodniczej lasów świadczy również funkcjonowanie na tym terenie LKP  „Puszcza Świętokrzyska” utworzonego wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” oraz 11 parków krajobrazowych.

Konferencja „Razem dla ochrony przyrody” została zorganizowana 22 października przez RDLP w Radomiu oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu w celu podsumowania współpracy, wymiany doświadczeń oraz prezentacji nowych kierunków działań.

Wspólnej działalności sprzyja bogactwo przyrodnicze radomskich lasów, tradycja współpracy i pasja pracowników Lasów Państwowych i LOP związana z przyrodą.

Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, działacze LOP wraz z prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu Elżbietą Molendą, leśnicy, przedstawiciele organizacji współpracujących z RDLP w Radomiu oraz media. Specjalnymi gośćmi byli założyciel radomskiego Okręgu LOP Stanisław Krzyżanowski oaz długoletnia działaczka Ewa Ways. Zostali uhonorowani medalami z okazji 60-lecia Ligi, podzielili się również wspomnieniami z okresu zakładania Ligi. Za osiągnięcia we współpracy z LOP Nadleśnictwo Przysucha otrzymało dyplom „Nadleśnictwo przyjazne przyrodzie”

W trakcie konferencji dr inż. Ryszard Kapuściński wygłosił referat dotyczący działalności LOP. Podkreślił rolę kontaktu z przyrodą i współpracy leśników ze szkołami. Zwrócił uwagę, że większość form ochrony przyrody znajduje się na terenie Lasów Państwowych, a ponad 65 proc. całej różnorodności biologicznej to gatunki leśne lub związane z lasem.

Na konferencji zostały także poruszone kwestie związane z potrzebą udostępnienia obszarów chronionych dla turystyki i edukacji leśnej. Grzegorz Ożóg, naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji przedstawił projekt „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” realizowany wspólnie przez RDLP w Radomiu, WFOŚiGW w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i samorządami. Uczestnicy konferencji obejrzeli również wystawę malarstwa Jaśka Balcerzaka „z lasu wzięte” zaaranżowaną w siedzibie radomskiej dyrekcji.