Zebrali nasiona, aby je przechować w leśnym banku

Nasiona kolejnych, zagrożonych wyginięciem, roślin naczyniowych trafiły do Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
17.09.2018 | Katarzyna Topolska, Leśny Bank Genów Kostrzyca

Nasiona kolejnych, zagrożonych wyginięciem, roślin naczyniowych trafiły do Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

Do najcenniejszych gatunków, których zabezpieczono pulę genową, należy przedstawiciel rodziny storczykowatych kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata). Ta niepozorna roślina kilka lat temu rosła na około 20 stanowiskach. Obecnie jedynymi naturalnymi miejscami jej występowania, potwierdzonymi w ostatnich latach, są dwa stanowiska w okolicach Augustowa. Kukuczka posiada status krytycznie zagrożonego (CR) i jest objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Wśród przechowywanego w banku materiału rozmnożeniowego znalazły się również nasiona wielosiłu błękitnego (Polemonium coeruleum) oraz pełnika europejskiego (Trollius europaeus) – gatunków związanych z siedliskami podmokłymi. Pierwsza z tych roślin występuje głównie w północno-wschodniej Polsce.  Pozyskany materiał nasienny pochodzi m.in. z okolic Puszczy Knyszyńskiej.

 

Stanowiska pełnika europejskiego, zwanego również różą kłodzką, występują w rozproszeniu na terenie całego kraju. Owoce wraz z nasionami pobrano z populacji rosnących w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz na obrzeżach Puszczy Drawskiej.

Nasiona wspomnianych gatunków będą przechowywane w niskich temperaturach w chłodniach leśnego banku. Zabezpieczone w ten sposób zasoby, w przyszłości będą mogły posłużyć do wzmacniania istniejących populacji lub realizacji programów restytucyjnych.

Zbiór nasion zagrożonych gatunków jest jednym z elementów ochrony ex situ, czyli poza miejscem występowania, rzadkich i zagrożonych gatunków.