Zawarto pionierskie porozumienie

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy województwem pomorskim a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku. W dokumencie określono zakres działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
28.07.2017 | Jacek Leszewski, rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy województwem pomorskim a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku. W dokumencie określono zakres działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Strony zobowiązały się m.in. do opracowania diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowanie TPK w kontekście zrównoważonenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej, weryfikacji sieci szlaków, które przebiegają przez teren parku, współdziałanie w zakresie edukacji oraz organizacji cyklicznych spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli sygnalizować problemy, jakie występują na terenie TPK. Podmiotami realizującymi zapisy porozumienia są Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo Gdańsk.

W imieniu samorządu województwa podpisy pod dokumentem złożyli Mieczysław Struk, marszałek województwa i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Leśników reprezentowali Jan Szramka, dyrektor RDLP w Gdańsku i Marek Zeman, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdansk.

- Takie porozumienia są niezwykle potrzebne, ponieważ na terenach bliskich aglomeracjom napór mieszkańców będzie się zwiększał. Mam nadzieję, że wypracowane porozumienie będzie modelowym, które będzie można powielać w innych miastach – powiedział Maciej H. Grabowski, minister środowiska, który był obecny na środowym spotkaniu.

W trójmiejskich lasach osiągnięcie kompromisu pomiędzy ich funkcją gospodarczą, a społecznym zapotrzebowaniem na tereny rekreacyjne jest szczególnie trudne. Od wielu lat Trójmiejski Park Krajobrazowy jest traktowany jako teren rekreacyjny przez ponad 750 tys. mieszkańców Trójmiasta.

Poza ceremonią podpisania porozumienia wręczone zostały nagrody oraz dyplomy „Inwestora przyjaznego środowisku” przedsiębiorcom za zrealizowane inwestycje wyróżnione w plebiscycie Ekoinwestycje Pomorza 2015. Spośród sześciu obiektów pięć znajduje się poza aglomeracją trójmiejską, tworząc kilkaset nowych miejsc pracy dla ich mieszkańców.
Honorowe wyróżnienie trafiło do Marcina Lijewskiego, byłego zawodnika reprezentacji Polski w piłce ręcznej, za zaangażowanie i użyczenie swojego wizerunku w kampanii społecznej na rzecz segregowania odpadów.

Organizatorem spotkania był Bank Ochrony Środowiska.