Zatrzymują wodę, chronią gady i płazy

25 zbiorników powstało w krakowskim Nadleśnictwie Piwniczna w ramach projektu retencji wody na terenach górskich. Najciekawsze z nich wybudowano na obszarze leśnictwa Roztoka Wielka, gdzie stworzono doskonałe warunki bytowaniu i rozrodu traszek.
29.06.2020 | Krzysztof Tomasiak, Nadleśnictwo Piwniczna

25 zbiorników powstało w krakowskim Nadleśnictwie Piwniczna w ramach projektu retencji wody na terenach górskich. Najciekawsze z nich wybudowano na obszarze leśnictwa Roztoka Wielka, gdzie stworzono doskonałe warunki bytowaniu i rozrodu traszek.

Celem projektu, w którym w latach 2009-2015 uczestniczyło Nadleśnictwo Piwniczna, jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.

Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską.

Prowadzone prace w ramach projektu zaowocowały powstaniem 25 zbiorników wodnych, m.in. w leśnictwach Rzyczanów, Roztoka Mała, Roztoka Wielka, Runek, Wierchomla i Żegiestów. Najciekawsze z nich wybudowano na obszarze leśnictwa Roztoka Wielka. W tamtejszym Parku Ekologicznym, chroniącym rodzime gatunki gadów i płazów, powstał zespół zbiorników, które doskonale wkomponowały się w krajobraz. Stanowią one również idealne warunki bytowaniu i rozrodu dla czterech gatunków traszek, żaby trawnej, zaskrońca czy ropuchy szarej. W lasach leśnictwa wybudowano także cztery brody, sześć kierownicy, czyli budowli służących wytworzeniu i ustaleniu nowego brzegu potoku górskiego, siedem kaszyc oraz 11 mniejszych zbiorników.

Ponadto przebudowano pięć przepustów przywracających ciągłość biologiczną cieków. W poprzek licznych szlaków oraz utwardzonych dróg leśnych, wybudowano także wodospusty, które odprowadzają z nich wodę opadową na zbocza.

Warto wspomnieć, że Nadleśnictwo Piwniczna jest położone na terenach obfitujących w liczne ujęcia leczniczych wód mineralnych. Na samym tylko obszarze Doliny Popradu znajduje się blisko 30 proc. ujęć tych wód, spośród wszystkich odkrytych w Polsce.

retencja.jpg