Wyjątkowa książka o męstwie leśników

O historii leśników w służbie Wielkopolski Walczącej opowiada w swojej książce Andrzej Antowski, podleśniczy z Nadleśnictwa Jarocin (RDLP w Poznaniu).
28.07.2017

O historii leśników w służbie Wielkopolski Walczącej opowiada w swojej książce Andrzej Antowski, podleśniczy z Nadleśnictwa Jarocin (RDLP w Poznaniu).

Publikację „Poznańscy leśnicy w służbie Wielkopolski Walczącej 1939-1945”  już dziś można pobrać w formacie PDF.

Andrzej Antowski wyjaśnia, że punktem wyjścia do rozpoczęcia pracy nad książką był „Almanach Polskich Leśników Kombatantów" oraz ustalenia Komisji Kombatanckiej działającej przy RDLP w Poznaniu.

- Szczególnym zadaniem, które sobie postawiłem, była weryfikacja znanych już biogramów pracowników leśnictw, którzy pracę w zawodzie podjęli przed wybuchem II wojny światowej lub rozpoczęli ją w trakcie niemieckiej okupacji – opowiada autor.

By uniknąć powielanych błędów, autor starał się dotrzeć do rodzin leśników z tamtego okresu. - Odnalazłem wiele nowych faktów i dokumentów, co pozwoliło na uzupełnienie danych biograficznych i na korektę wielu  wcześniejszych informacji – wyjaśnia.

Andrzej Antowski w swojej publikacji głównie opisał wydarzenia z obszaru Wielkopolski.
- Od wielu lat gromadzę materiały z tego terenu, ponieważ jest mi najbliższy. Zdobywam je w przeróżny sposób - od rodzin moich bohaterów, z bibliotek publicznych czy od prywatnych kolekcjonerów. Z kolei do rekonstrukcji strojów używam oryginalnych materiałów kupionych np. na internetowych aukcjach.

Na  frontach II wojny światowej walczyło około 400 wielkopolskich leśników, natomiast na terenie Wielkopolski w walkę z okupantem włączyło się ok. 140 osób, zawodowo związanych z leśnictwem. - Walkę podejmowali zarówno zaprzysiężeni jak i nienależący do organizacji podziemnych. Działania polegały w głównej mierze na sabotowaniu zarządzeń władz okupacyjnych, wypełniając w ten sposób postanowienia konspiracyjnej Rady Głównej Leśnictwa. Wobec panującego terroru bronili honoru Polaka oraz godności polskiego leśnika, dając przykład umiłowania Ojczyzny i lasów – mówi.

Książkę Andrzeja Antowskiego można otrzymać bezpośrednio od autora, pisząc na adres andrzej.antowski@poznan.lasy.gov.pl oraz pobrać w formie PDF.

Publikacja została dofinansowania w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wydana na zlecenie RDLP w Poznaniu.