Współpraca z organizacjami pozarządowymi na nowo

– Deklaruję pełną gotowość do rozmów. Mam też ogromną nadzieję, że uda nam się zaproponować nowe otwarcie – powiedział dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, otwierając pierwsze po dwuletniej przerwie spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się z jego inicjatywy w siedzibie DGLP w Warszawie.
17.05.2018 | Urszula Kifer

– Deklaruję pełną gotowość do rozmów. Mam też ogromną nadzieję, że uda nam się zaproponować nowe otwarcie – powiedział dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, otwierając pierwsze po dwuletniej przerwie spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się z jego inicjatywy w siedzibie DGLP w Warszawie.

 – Bardzo dziękuję za obecność wszystkim zgromadzonym. Takie spotkania są moim marzeniem. Po ludzku cieszę się, że rozmawiamy i szukamy porozumienia – dodał dyrektor Konieczny. – To wielki krok do przodu. W końcu wszystkim nam przyświeca jeden cel: ochrona przyrody i lasów – wtórował mu minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Głównym celem dzisiejszego spotkania był powrót do prac nad kodeksem dobrych praktyk określającym zasady współpracy między leśnikami i działaczami. Dla ułatwienia przepływu informacji dyrektor generalny LP powołał specjalnego pełnomocnika ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi, którym został Rafał Zubkowicz z Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych DGLP.

Leśnicy nie unikali poruszania gorących tematów, takich jak Puszcza Białowieska. Do tej sprawy odniósł się dyrektor generalny, potwierdzając anulowanie decyzji nr 51 z 2017 r. w sprawie usuwania drzew zasiedlonych przez kornika i powodujących zagrożenie. Zadeklarował także, że w geście dobrej woli przedstawiciele Lasów Państwowych nie będą domagali się kar dla osób protestujących w puszczy, których jedynym wykroczeniem było naruszania zakazu wstępu do lasu. Szczegółowe rozwiązania w tej sprawie wypracować ma specjalny zespół złożony z przedstawicieli protestujących w Puszczy Białowieskiej i prawników DGLP.

W obradach wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Klubu Gaja czy WWF Polska. Zabrakło niestety członków kilkunastu innych organizacji, jak Greenpeace Polska czy Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, którzy mimo otrzymania zaproszenia swoją obecność w rozmowach uzależnili od spełnienia ich warunków.