Wspólne sadzenie w leśnym parku w Katowicach

Nie tylko buki, dęby i lipy, ale także tarninę i głóg sadzili tuż przed Wielkanocą leśnicy i zaproszeni goście w Leśnym Parku Muchowiec w Katowicach. W ciągu kilku dni posadzonych zostanie tam ponad 5 tys. drzew.
23.04.2019 | MATEUSZ ZIMNY, RDLP W KATOWICACH

Nie tylko buki, dęby i lipy, ale także tarninę i głóg sadzili tuż przed Wielkanocą leśnicy i zaproszeni goście w Leśnym Parku Muchowiec w Katowicach. W ciągu kilku dni posadzonych zostanie tam ponad 5 tys. drzew.

Dlaczego sadzone będą też drzewa owocowe? Czy to oznacza, że leśnicy będą konkurować z sadownikami? Powód jest zupełnie inny. Drzewa biocenotyczne, gdyż takimi są jabłonie, grusze, śliwy i czereśnie poprawiają bazę żerową zwierzyny, są nektarodajne i urozmaicają krajobraz. Poza tym praca leśnika to również ochrona różnorodności biologicznej, troska o faunę leśną.

Nie tylko leśnicy w katowickiej dyrekcji sadzili nowe pokolenie drzew. Młode drzewa wyrosły również w Masywie Ślęży

Sadzenie drzew owocowych w tym konkretnym miejscu jest też odpowiedzią na prośby mieszkańców, którzy w terenie przejściowym, w pobliżu swoich domów, woleli mieć niższe drzewa i krzewy, bardziej bezpieczne zwłaszcza w czasach, kiedy klimat dynamicznie się zmienia. 

- W tej chwili Akademia Rolnicza w Krakowie opracowuje studium, które będzie dedykowane lasom miejskim – mówił Arkadiusz Wojciechowicz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. - Zgodnie z nim, lasy w aglomeracjach będą trochę inaczej gospodarowane, mniej intensywnie, zmieni się ich charakter, bardziej z myślą o mieszkańcach, dla których są w głównej mierze bazą wypoczynkowa i rekreacyjną.

 „Swój” lipowy szpaler posadził też wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. - Jesteśmy najbardziej zielonym miastem w Polsce. Palmę pierwszeństwa przejęliśmy niedawno od Zielonej Góry, z czego bardzo się cieszymy. Ponad 40 procent powierzchni Katowic to lasy. Jeśli dodamy do tego użytki ekologiczne, tereny polne i parki, to okazuje się, że w zasadzie ponad połowa miasta to zieleń – mówił.

W tym roku Nadleśnictwo Katowice posadzi łącznie ponad 620 tys. drzew. Najwięcej sosny i dębu szypułkowego. W kolejce do sadzenia są także buki, jodły, świerki i olsze czarne.

Jednak prawdziwymi rekordzistą jest tym roku Nadleśnictwo Rybnik, które wzbogaci się o ponad 3,5 mln drzew. Wśród nadleśnictw o największej liczbie nasadzeń są jeszcze: Opole, Złoty Potok, Rudy Raciborskie, Kobiór, Chrzanów i Rudziniec. Łącznie 38 nadleśnictw RDLP w Katowicach posadzi tej wiosny ponad 36 mln drzew.