Wspólne patrole mają zwiększyć bezpieczeństwo

Bezpieczny las, to robocze hasło cyklicznych patroli strażników Straży Leśnej Nadleśnictwa Bielsko prowadzonych wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej. Podczas ostatniej weekendowej akcji, 8-9 lutego, w lasach Beskidu Małego i Śląskiego głównie zwracano uwagę na bezpieczeństwo turystów i osób postronnych tam przebywających.
14.02.2020 | Tomasz Gawęda, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bielsko

Bezpieczny las, to robocze hasło cyklicznych patroli strażników Straży Leśnej Nadleśnictwa Bielsko prowadzonych wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej. Podczas ostatniej weekendowej akcji, 8-9 lutego, w lasach Beskidu Małego i Śląskiego głównie zwracano uwagę na bezpieczeństwo turystów i osób postronnych tam przebywających.

- Zapraszamy do lasu wszystkich, którzy chcą w nim spędzić swój wolny czas. Jest nam bardzo miło gościć turystów, biegaczy, rowerzystów czy zwykłych spacerowiczów, jednak również tutaj obowiązują pewne zasady i przepisy, aby na łonie natury można było czuć się bezpiecznie – mówi Piotr Kasprzyk, leśniczy leśnictwa Kamienica, na terenie którego znajdują się najbardziej popularne bielskie schroniska i szlaki.

Tymczasem nierzadko cisza i spokój leśnych ostępów zakłócane są przez nieodpowiedzialnych kierowców pojazdów terenowych, którzy poruszając się bezprawnie po lesie nie tylko wyrządzają szkodę środowisku, ale często stanowią niebezpieczeństwo dla turystów.

Stąd akcje „Bezpieczny las”, których celem jest uświadamianie, a w sytuacjach drastycznych, również wyciąganie konsekwencji wobec osób łamiących zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi.

Upomnień nie uniknęły również osoby, które w sposób nieodpowiedzialny opiekowały się swoimi czworonożnymi pupilami. Należy przypomnieć, że w lesie psy powinny być prowadzone na smyczy, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi oraz innych zwierząt.

Patrole strażników leśnych prowadzone wspólnie z policjantami są nie tylko skuteczniejsze, bo policja posiada znacznie szersze uprawnienia do zatrzymywania i karania na sprawców wykroczeń, ale przede wszystkim są poligonem wymiany doświadczeń i wiedzy operacyjnej pomiędzy funkcjonariuszami. Służą także zacieśnieniu współpracy i poprawie wzajemnej komunikacji.

Jak uczy doświadczenie, obecność mundurowych na szlakach turystycznych działa prewencyjnie. Tu, bowiem również działa zasada znana z medycyny – lepiej zapobiegać, niż leczyć.

- Wspólne patrole są okazją do testowania posiadanego sprzętu na wypadek potrzeby jego użycia w stanach zagrożenia lub podczas konieczności niesienia pomocy. Trudno przecenić zdobyte w ten sposób doświadczenie – mówi Wojciech Jaroń zajmujący się bezpieczeństwem na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
I dodaje, że już wiosną, jak co roku, podobne akcje jak w Nadleśnictwie Bielsko planowane są również na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i turystycznych nadleśnictwach Opolszczyzny.

- Beskidy, to teren gdzie turystyka uprawiana jest intensywnie przez cały rok, poza nimi na Jurze czy Opolszczyźnie i w Aglomeracji Śląskiej sezon zaczyna się wraz z wiosennym słońcem i trwa do późnej jesieni. Dlatego dostosowujemy nasze działania do bieżącej sytuacji – kończy.