Wspólne działanie w Nadleśnictwie Bielsk

Nową drogę w gminie Bielsk Podlaski (RDLP w Białymstoku) uroczyście otwarto 17 listopada. Lasy Państwowe współfinansowały tę inwestycję.
21.11.2016 | Paweł Szczygielski, Nadleśnictwo Bielsk

Nową drogę w gminie Bielsk Podlaski (RDLP w Białymstoku) uroczyście otwarto 17 listopada. Lasy Państwowe współfinansowały tę inwestycję.

Asfaltowa nawierzchnia została położona na odcinku Szastały – Szkółka Grabowiec. Przebudowa drogi była realizowana w ramach wspólnych działań Lasów Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy dróg.
Lasy Państwowe na modernizację drogi przekazały 375 tys. zł. Kwota dofinansowania, decyzją dyrektora generalnego LP, została pokryta z funduszu leśnego. Natomiast inwestorem wiodącym była gmina Bielsk Podlaski, a całkowity koszt projektu wyniósł ponad 3 mln zł.

 W tym roku LP wesprą budowę i remonty dróg lokalnych kwotą 45 mln zł.

- Szkółka leśna w Grabowcu, do której prowadzi droga jest wizytówką nie tylko Lasów Państwowych, ale również całej gminy – powiedziała Raisa Rajecka, wójt gminy Bielsk Podlaski. – Jest ona obiektem unikatowym w skali województwa, a odwiedzający ją przyjeżdżają z całej Polski. Mam nadzieję, że nowa droga zwiększy jej atrakcyjność – dodała.

Rocznie szkółkę odwiedza ponad 4 tys. osób. Odwiedzają ją również wycieczki ze szkół i uczelni leśnych. - Prowadzi się tam hodowlę i sprzedaż kilkudziesięciu gatunków drzew i krzewów, ale również znajdują się tu plantacje nasienne i archiwa klonów drzew leśnych – dodał Jerzy Andrzejuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk.

W otwarciu drogi uczestniczyli naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP Piotr Młynarczyk, a także Andrzej Józef Nowak, dyrektor RDLP w Białymstoku.

Ścisła współpraca Lasów Państwowych z samorządami jest jednym z priorytetów dyrektora generalnego Konrada Tomaszewskiego. W maju dyrektor generalny LP podpisał specjalne zarządzenie o udziale jednostek organizacyjnych Lasów w przedsięwzięciach wspólnych z m.in. samorządami, które znacznie ułatwia taką współpracę. W tym roku LP wesprą budowę i remonty dróg lokalnych kwotą 45 mln zł.