Wspólna inwestycja z gminą

Ponad 200 tys. zł przeznaczy Nadleśnictwo Zdrojowa Góra (RDLP w Pile) na poprawę infrastruktury drogowej w wielkopolskiej gminie Krajenka.
30.11.2016 | Magdalena Lubińska, rzecznik prasowy RDLP w Pile

Ponad 200 tys. zł przeznaczy Nadleśnictwo Zdrojowa Góra (RDLP w Pile) na poprawę infrastruktury drogowej w wielkopolskiej gminie Krajenka.

Całkowity koszt projektu wynosi 404 tys. zł. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra ze środków własnych pokryje 50 proc. kosztów inwestycji. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości ok. kilometra. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z gminą i miastem Krajenka, która również partycypuje w kosztach.

Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową ze szlaki (żużla) z domieszkami tłucznia, piasku, kamieni i gruzu ceglanego. W związku ze złym stanem technicznym zapadła decyzja o jej modernizacji.

Przebudowa drogi znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla jej użytkowników. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie bardzo ważny ciąg komunikacyjny, łączący tereny leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych z drogami publicznymi, dostosowany do potrzeb prowadzenia gospodarki leśnej.

Inwestycja przyczyni się także do swobodnego użytkowania przez służby ratowniczo-gaśnicze dojazdów pożarowych nr 27 i 28 - przez cały okres zagrożenia pożarowego. Poprawi się dojazd do siedziby leśnictw Skórka i Zaciszów. Zmodernizowana droga umożliwi również wywóz drewna z przyległych kompleksów leśnych.

Mieszkańcy gminy będą mieli ułatwiony dostęp do terenów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Dodatkowo modernizacja korzystnie wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu.

W celu realizacji przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Kilka dni temu (21 listopada) przekazano plac budowy, na miejscu pracują już geodeci. Zakończenie przebudowy drogi jest planowane na połowę grudnia.