Wsparcie z Unii dla leśnego ogrodu

Niemal 1,7 mln zł dotacji z Unii Europejskiej otrzymało Nadleśnictwo Gdańsk. Środki te zostaną przeznaczone na atrakcyjne zagospodarowanie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni.
28.06.2016 | Ewelina Sobańska, Nadleśnictwo Gdańsk

Niemal 1,7 mln zł dotacji z Unii Europejskiej otrzymało Nadleśnictwo Gdańsk. Środki te zostaną przeznaczone na atrakcyjne zagospodarowanie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni.

W ramach otrzymanego wsparcia (nadleśnictwo podpisało umowę z Województwem Pomorskim) w ogrodzie w Marszewie zostaną zagospodarowane dwie ścieżki dydaktyczne: „Szlak Alicji w zaczarowanym lesie" oraz „Szlak wśród korzeni drzew".

Na dróżce Alicji powstanie labirynt ze ścieżką zmysłów, świat mikroskali i makroskali oraz stanowiska rozpoznawania drzew. Natomiast „Szlak wśród korzeni drzew" zostanie wyznaczony na długości niemal dwóch km. Znajdą się tam stanowiska rozpoznawania gatunków fauny i flory dna lasu, kładka wzdłuż której zostaną wyeksponowane korzenie drzew, zadaszenie edukacyjno-wypoczynkowe, a także chatki stylizowane na podziemne.

Poza tym, w ogrodzonej części ogrodu powstanie m.in. plac zabaw, domki na drzewie, amfiteatr ze składanym zadaszeniem oraz pokrycie „klasy pod chmurką”. Leśnicy, którzy są gospodarzami terenu założą również nowe kolekcje roślin oraz przygotują ofertę edukacyjną, w której zostaną uwzględnione zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

Realizacja projektu pozwoli na zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego. Dzięki temu zostaną zabezpieczone obszary cenne przyrodniczo przed nadmiernym eksplorowaniem przez odwiedzających.

Projekt, którego całkowity koszt wyliczono na ponad 2,9 mln zł. będzie realizowany do końca 2018 r. wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim.

Niezależnie od tego projektu, nadleśnictwo do końca roku opracuje projekt budynku edukacyjno - biurowego dla Marszewa. Na początku marca już rozstrzygnięto konkurs na koncepcję budynku.

„Marszewo” jest najmłodszym, leśny ogrodem botanicznym w Polsce. Obecnie jego rdzeń stanowi dziewięć nowo założonych kolekcji, głównie rodzimych drzew i krzewów oraz z otaczający je niemal 50 ha, mieszany drzewostan. W ciągu dwóch lat istnienia, stał się popularnym miejscem edukacji przyrodniczej dla dzieci z Trójmiasta. Tutejsi leśnicy poświęcają również dużo uwagi na edukację i dialog z dorosłymi mieszkańcami. Dużym powodzeniem cieszyła się m.in. możliwość odwiedzenia ogrodu w niedzielę, prowadzone były wtedy warsztaty lub pokazy, często w zajęciach brały udział całe rodziny.