Wrzosówki już pracują w Strzałowie

Do połowy listopada stadko owiec wrzosówek będzie pracowało na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. Wcześniej podolsztyńskich leśników wspierały koniki polskie. Zwierzęta pomagają w odtworzeniu cennych roślinnych zbiorowisk.
28.07.2017 | Andrzej Ryś, Nadleśnictwo Strzałowo

Do połowy listopada stadko owiec wrzosówek będzie pracowało na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. Wcześniej podolsztyńskich leśników wspierały koniki polskie. Zwierzęta pomagają w odtworzeniu cennych roślinnych zbiorowisk.

Owce już w październiku rozpoczęły pracę w części świetlistych dąbrów najbardziej zagrożonych ekspansją turzyc. W trakcie wypasu stadko powiększyło się o dwie małe wrzosówki, które cały czas przebywają ze swoją mamą na pastwisku.

Przeczytaj o konikach polskich w nadleśnictwie.

Zwierzęta przebywają w „pastuchach", czyli terenie ogrodzonym siatką pod napięciem.Takie ogrodzenie ma je uchronić przed atakiem drapieżników. Ogrodzeniem jest otoczona powierzchnia 5 arów, kiedy owce wyjedzą niepożądane rośliny, pastuch zostanie przesunięty na kolejne 5 arów.

Owce, jak wyjaśniają leśnicy, mają ciekawy sposób żerowania. Najpierw zjadą części nadziemne turzyc następnie wyrywają ich kępki wraz z kłączami i w całości zjadają.
W ten sposób gleba została przygotowana do lepszego kiełkowania nasion i wzrostu gatunków roślin charakterystycznych dla odtwarzanych siedlisk.

Projekt odtworzenia świetlistej dąbrowy w Nadleśnictwie Strzałowo
rozpoczął się w 2103 r. Aby wzbogacić i utrzymać różnorodność gatunkową w strefach ekotonowych, czyli na styku las-łąka, wykonuje się szereg zabiegów. I tak we wrześniu i październiku leśnicy w 40-letnim drzewostanie, gdzie przeważała sosna, usunęli podszyt i podrost. Zabiegi te umożliwiają wnikanie gatunków łąkowych w głąb lasu oraz wpływają na poprawę warunków świetlnych m.in. dla bukwicy lekarskiej, dzwonka brzoskwiniolistnego, lebiodki pospolitej czy też przytuliny północnej.

Przeczytaj jakie gatunki roślin występują w świetlistych dąbrowach.

W kolejnych latach drzewostan w pasie 20 m od styku łąka-las będzie stopniowo rozrzedzany w celu dalszej poprawy warunków świetlnych dla gatunków występujących na murawach kserotermicznych i w świetlistych dąbrowach. Dodatkowo przewiduje się wygrabianie w niektórych miejscach ściółki leśnej.

Utrzymanie stref ekotonowych ma istotne znaczenie w zachowaniu bogactwa gatunkowego i jest równoznaczne z trwałym utrzymaniem użytków rolnych. Użytki te pozostawione same sobie bardzo szybko przekształcają się w las - tym samym zanikowi ulegają przyrodniczo cenne tereny.  

Strzałowscy leśnicy z niecierpliwością czekają na wiosnę, aby zobaczyć jaki efekt przyniosły wykonane przez nich zabiegi. Aby móc wiarygodnie ocenić skuteczność działań, wybrane gatunki roślin zostały policzone przed wykonaniem zabiegów. Warto podkreślić, że tego typu zabiegi i w takich specyficznych układach przyrodniczych do tej pory nie były realizowane w Lasach Państwowych.