Wóz gaśniczy dla strażaków ochotników

Dzięki wsparciu Lasów Państwowych Ochotnicza Straż Pożarna w Lipianach otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd zastąpił wysłużony, prawie 40-letni, stary wóz strażacki.
12.02.2020 | Jolanta Sojka, rzecznik prasowy RDLP w Szczecinie

Dzięki wsparciu Lasów Państwowych Ochotnicza Straż Pożarna w Lipianach otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd zastąpił wysłużony, prawie 40-letni, stary wóz strażacki.

Nowoczesny pojazd  kosztował blisko 900 tys. zł, a jego zakup został sfinansowany m.in. ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gminy Lipiany, Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Uroczystość przekazania pojazdu odbyła się w Lipianach 10 lutego.

Pod koniec ubiegłego roku także RDLP w Szczecinie dofinansowała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipianach jest jedyną jednostką straży pożarnej w gminie, a od 1995 r. wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z osprzętem – to większe bezpieczeństwo mieszkańców gminy, użytkowników dróg; to gwarancja szybkiego dojazdu do pożarów terenów polnych, niezabudowanych i leśnych.

Leśnicy z RDLP w Szczecinie współpracują ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych. Dofinansowują zakup sprzętu i wyposażenia gaśniczego, łącznościowego oraz organizację szkoleń.

Wsparcie jednostek straży pożarnej nie jest ustawowym obowiązkiem Lasów Państwowych, ale leśnicy mamy świadomość, iż bez dobrej współpracy oraz odpowiednio wyposażonej straży walka z pożarami lasów byłaby trudniejsza. W ciągu ostatnich lat Lasy Państwowe przekazały Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 19 mln zł.

LP wsparły straż pożarną m.in. przez dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego, łącznościowego, organizacje szkoleń oraz przekazywały środki pieniężne. W ciągu pięciu ostatnich lat daje łączną kwotę ponad 16 mln zł dla OSP i prawie 2,5 mln zł dla państwowej służby.

Ponadto tylko w ciągu dwóch pierwszy kwartałów 2019 r. 81 jednostek OSP otrzymało prawie 190 tys. zł wsparcia z funduszu prewencyjnego. W 2018 r. z tej samej puli Lasy przekazały dla 107 jednostek OSP ponad 242 tys. zł. Od 2016 r. 267 ochotniczych straż zostało wspartych kwotą ok. 840 tys. zł.

- Samochód dla strażaków – ochotników z Lipian to kolejny zakup, który otrzymał wsparcie finansowe ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jestem przekonany, iż będzie on służył między innymi zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego lasom. Dzięki zaangażowaniu strażaków i leśników nasze polskie lasy są otoczone dobrą opieką na wypadek wystąpienia pożaru – powiedział Andrzej Szelążek dyrektor RDLP w Szczecinie.

W uroczystym przekazaniu wozu, oprócz strażaków udział wzięli m.in. poseł Jarosław Rzepa, Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Paweł Mirowski, prezes WFOŚiGW w Szczecinie, Ewa Gąsiorowska-Nawój, wicestarosta pyrzycki, Bartłomiej Królikowski, burmistrz Lipian, przedstawiciele Lasów Państwowych, instytucji i organizacji lokalnych.