Wizyta podsekretarz w puszczańskich nadleśnictwach

Problem gradacji kornika drukarza, afrykański pomór świń oraz zarządzanie populacją żubra, to jedne z tematów poruszanych podczas wizyty w Puszczy Białowieskiej podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Katarzyny Kępki.
28.06.2016 | Andrzej Chrenowski, Maria Nowiska-Szpakowicz, RDLP w Białymstoku

Problem gradacji kornika drukarza, afrykański pomór świń oraz zarządzanie populacją żubra, to jedne z tematów poruszanych podczas wizyty w Puszczy Białowieskiej podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Katarzyny Kępki.

Podczas wizyty przedstawiciele resortu zapoznali się z ogólną sytuacją w Puszczy Białowieskiej oraz specyfiką funkcjonowania i zarządzania lasami na tym terenie. Podczas spotkania poruszono kilka istotnych kwestii, z jakimi borykają się zarządzające obszarem Puszczy jednostki Lasów Państwowych, a także Białowieski Park Narodowy i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Leśnicy przybliżyli problem gradacji kornika drukarza, który pustoszy drzewostany świerkowe na tym terenie, omawiano także zagadnienie ewentualnego aneksowania obecnego planu urządzenia lasu dla Puszczy Białowieskiej. Dużą część spotkania poświęcono także ASF i walce z tą chorobą. Wskazano na niespójność działań na terenach chronionych i w obwodach łowieckich.

Ponadto omówiono problemy z zarządzaniem populacją żubra. Bolączką gospodarzy są przede wszystkim kwestie prawno-organizacyjne związane z tymi zwierzętami.

Leśnicy przedstawili również program „Puszcza Białowieska leśnym dziedzictwem Europy” i podejmowanymi w ramach tego programu działaniami.

Rolę gospodarzy pełnili Wiesław Krzewina i Janusz Zaleski - zastępcy dyrektora generalnego LP, Ryszard Ziemblicki, dyrektor RDLP w Białymstoku i jego zastępca ds. ekonomicznych Cezary Świstak oraz nadleśniczowie puszczańskich nadleśnictw: Grzegorz Bielecki z Nadleśnictwa Hajnówka, Dariusz Skirko z Nadleśnictwa Białowieża i Mikołaj Chlabicz z Nadleśnictwa Browsk.

Katarzyna Kępka od połowy czerwca tego roku nadzoruje pracę m.in. Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz szkół leśnych.