Wieża już gotowa na nowy sezon

Pierwsza „projektowa” dostrzegalnia pożarowa została wybudowana w Nadleśnictwie Kobiór. W ciągu dwóch lat w Lasach Państwowych – tylko w ramach tego projektu – powstanie lub zostanie zmodernizowanych jeszcze 69 wież obserwacyjnych. Ich funkcjonowanie wesprze system szybkiego wykrywania pożarów w lasach.
25.10.2017 | Anna Krasoń, CKPŚ

Pierwsza „projektowa” dostrzegalnia pożarowa została wybudowana w Nadleśnictwie Kobiór. W ciągu dwóch lat w Lasach Państwowych – tylko w ramach tego projektu – powstanie lub zostanie zmodernizowanych jeszcze 69 wież obserwacyjnych. Ich funkcjonowanie wesprze system szybkiego wykrywania pożarów w lasach.

Nowa dostrzegalnia znajduje się w leśnictwie Zgoń i zastąpi dotychczas użytkowaną wieżę metalową. Będzie trzecim tego typu obiektem w nadleśnictwie, pozostałe dwie dostrzegalnie są zlokalizowane w leśnictwach Promnice oraz Wyry.

Prace budowlane trwały nieco ponad trzy miesiące. Wieża ma 38,5 metra wysokości, a jej szczyt wieńczy kabina obserwatora wyposażona w sprzęt do lokalizacji pożarów, tzw. kolimator. Jest to przyrząd optyczny, który przetwarza padające światło w równoległą wiązkę o określonej zbieżności, umożliwiając określenie współrzędnych pożaru. Pozostałe, dodatkowe wyposażenie (antena radiotelefonu, sprzęt do ewakuacji itp.) będzie uzupełnione przed rozpoczęciem sezonu.

Wieża została już formalnie odebrana i jest gotowa do użytkowania, ale na prawdziwą inaugurację musi poczekać jeszcze kilka miesięcy. Monitoring na tego typu obiektach prowadzi się w porze dziennej, w okresie bezpośredniego zagrożenia pożarowego, czyli zazwyczaj wiosną i latem, kiedy wzrasta temperatura.

Widoczność z dostrzegalni zależy oczywiście od pogody, jednak powierzchnia lasów, którą będzie można z niej obserwować to ok. 12 tys. ha lasów Nadleśnictwa Kobiór i ok. 3 tys. ha w Nadleśnictwie Rybnik.

Kobiórskie lasy zaliczone są do I, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Każdego roku wybucha tam średnio 15 pożarów. Sprawny i skuteczny system ochrony przeciwpożarowej ma zatem niebagatelne znaczenie dla ich wczesnego wykrywania i przeciwdziałania ich rozprzestrzenianiu. 

Dostrzegalnia w Zgoniu jest pierwszym tego typu obiektem wybudowanym w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

Jego beneficjentem są Lasy Państwowe, a sam projekt uzyskał unijne dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja inwestycji związanych ze wzmocnieniem systemu wczesnego ostrzegania przed pożarami (m.in. zakup samochodów patrolowo-gaśniczych, zakup sprzętu do wykrywania pożarów, a także budowa wież obserwacyjnych i stacji meteorologicznych) potrwa do końca 2019 r. W przedsięwzięciu uczestniczy 135 z 430 nadleśnictw w całej Polsce.