Wielkie liczenie w radomsko-kieleckich lasach

Za niecałe trzy tygodnie będzie znany stan zwierzyny w radomsko-kieleckich lasach. Na przełomie lutego i marca na terenie RDLP w Radomiu trwa liczenie zwierzyny.
28.07.2017 | Krzysztof Kamiński, RDLP w Radomiu

Za niecałe trzy tygodnie będzie znany stan zwierzyny w radomsko-kieleckich lasach. Na przełomie lutego i marca na terenie RDLP w Radomiu trwa liczenie zwierzyny.

Pracownikom nadleśnictw podlegających RDLP w Radomiu i ZUL, a także członkom kół łowieckich w ciągu jednego dnia ( w sobotę 5 marca) udało się dotrzeć na południowo-zachodnie rubieże Puszczy Kozienickiej.

Tutaj miejscowi leśniczowie Andrzej Piwarski (leśnictwo Zadobrze), Bartłomiej Szymanek (leśnictwo Rajec) oraz Adam Sosnowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Radom dowodzili wykonaniem pędzeń. Rano, po krótkie odprawie grupa kilkudziesięciu osób ruszyła w las.
Leśnicy z Nadleśnictwa Radom łącznie wykonali 32 pędzenia. Najwięcej w zasięgu radomskiej dyrekcji pędzono w Nadleśnictwie Przysucha, bo aż na 69 powierzchniach, czyli liczenie wykonano na obszarze 3450 ha.


Źródło: RDLP w Białymstoku

Początkowo radomscy leśnicy planowali wykorzystać metodę teledetekcji lotniczej. Jednak niekorzystne warunki pogodowe, zbyt mała widoczność i brak śniegu, zmusiły leśników do zmiany planu.
Dlatego spis wykonano metodą „pędzeń próbnych” na 10 proc. powierzchni leśnej każdego nadleśnictwa, w poszczególnych rejonach hodowlanych. Rozmieszczenie powierzchni oparto na powierzchniach WISL (Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu), czyli w siatce kwadratów o długości boku 2 tys. m. Taka odległość niweluje ryzyko dwukrotnego policzenia tych samych sztuk zwierzyny.
Na podstawie stanu zwierzyny, przy współpracy z marszałkami województw i PZŁ powstaną wieloletnie łowieckie plany hodowlane na lata 2017-2027.