Wielki powrót króla nad górny San [WIDEO]

Jeszcze w tym roku do zagrody w Nadleśnictwie Stuposiany zostaną wpuszczone żubry. To kolejne działanie, podjęte m.in. przez leśników, aby zapewnić powrót „puszcz imperatora" nad górny San.
28.07.2017 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Jeszcze w tym roku do zagrody w Nadleśnictwie Stuposiany zostaną wpuszczone żubry. To kolejne działanie, podjęte m.in. przez leśników, aby zapewnić powrót „puszcz imperatora" nad górny San.

Restytucji stada żubrów w dolinie górnego Sanu w Nadleśnictwie Stuposiany poświęcono posiedzenie Komisji ds. ochrony i hodowli żubrów działającej jako organ doradczy dyrektora RDLP w Krośnie. Spotkanie odbyło się w czwartek 10 listopada w Mucznem, wzięli w nim udział m.in. naukowcy, weterynarze i leśnicy zajmujący się czynną ochroną tych ssaków.


Posiedzenie prowadził Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany, który przedstawił komisji trzy propozycje lokalizacji stada. Zdecydowano o wsiedleniu jeszcze w tym roku do zagrody na terenie leśnictwa Sokoliki 8-10 osobników, które po okresie aklimatyzacji zostaną wypuszczone na wolność.

Nadanie imion gołuchowskim żubrom
W Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 18 listopada odbędzie się nadanie imion żubrom, które przyszły na świat w tym roku. Jury spośród 530 nadesłanych propozycji wybrało imiona Popiast i Podlas. Zgodnie z regulaminem konkursu, pod uwagę były brane imiona oryginalne, niepowtarzalne i rozpoczynające się od liter „Po” – symboli rozpoznawczych białowieskiej linii żubrów.

- Z wielu powodów jest tnajlepsze miejsce; odległość od siedzib ludzkich, dróg i szlaków turystycznych, dostępność żeru, dostęp do wodopojów, przy jednoczesnej możliwości monitorowania zachowania się stada po wypuszczeniu na wolność - stwierdziła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie, z upoważnienia ministra środowiska zarządzająca bieszczadzkimi stadami żubrów.

Odbudowywane stado będzie się składać
z osobników odłowionych na terenie Nadleśnictwa Komańcza i z wychowanków zagrody pokazowej w Mucznem.

Przypomnijmy. W 2012 r. ze względu na konieczność likwidacji czynnego ogniska gruźlicy, zaczęto eliminację stada „Górny San”. Zgodę na odstrzał wydał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, uwzględniając brak możliwości leczenia gruźlicy u zwierząt dzikich. Wyeliminowano wówczas 26 żubrów, w tym 16 w 2012 r. i 10 w 2013 r.

Natomiast zagrodę pokazową żubrów w Mucznem zbudowano w 2011 r. Pierwsze osobniki przyjechały tu 16 lutego 2012 r. Były to dwie krowy i jeden byk pochodzące z ogrodów zoologicznych w Szwajcarii. W marcu z Francji dojechały kolejne trzy żubry (dwie krowy i jeden byk). 
Obecnie w zagrodzie znajduje się 16 osobników, z których 4-6 zasili wkrótce odtwarzane stado w dolinie górnego Sanu. 

Liczebność żubrów w Bieszczadach określana jest na 350 osobników, to dwa razy więcej niż w 2002 r. Jest to największe na świecie wolno żyjące w górach stado żubrów.
Od 1963 r. faktyczną opiekę nad tym gatunkiem sprawują podkarpaccy leśnicy.

Jak wynika z Księgi Rodowodowej Żubrów w Polsce żyje ok. 1600 żubrów. Obecnie w stadach zamkniętych  jest ich ponad 220 osobników, w stadach wolnych 1347 żubry.