W pilskich lasach przybędzie zbiorników gromadzących wodę

Leśnicy z pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych zaplanowali wykonanie 220 obiektów, w tym 65 zbiorników, które mogą zgromadzić wodę o objętości do 432 965 m3.
25.04.2019 | DOMINIKA NADOLNA, RZECZNIK PRASOWY RDLP W PILE

Leśnicy z pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych zaplanowali wykonanie 220 obiektów, w tym 65 zbiorników, które mogą zgromadzić wodę o objętości do 432 965 m3.

Lasy odgrywają bardzo ważną rolę w cyklu obiegu i magazynowania wody. Po opadach deszczu woda gromadzona jest przez glebę, ściółkę oraz rośliny. Naturalnymi „pochłaniaczami” i magazynami wody są także torfowiska i tereny podmokłe.

Dzięki zdolności lasu do utrzymywania wilgoci panuje tam specyficzny mikroklimat, który tworzy korzystne warunki dla zamieszkujących go organizmów. Jednak w naturalnym procesie część wody odparowuje do atmosfery, część wnika w glebę zasilając wody gruntowe i głębinowe lub trafia do strumieni, zbiorników wodnych czy rzek. Tym samym las jest ważnym ogniwem w tzw. małym obiegu wody w przyrodzie, który ma istotne znaczenie dla lokalnych warunków hydrologicznych.


Po wyłączeniu z tego cyklu części wody, gromadząc ją lub spowalniając jej odpływ, możemy mówić o retencji. W lasach realizowane są projekty w ramach tzw. małej retencji, ponieważ woda gromadzona jest w niewielkich oczkach i zbiornikach wodnych, a także na terenach mokradeł.

Lasy Państwowe realizują projekt  adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, którego celem jest zabezpieczenie lasów przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi poprzez tworzenie systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Projekty realizowane w lasach przewidują:

  •  budowę, przebudowę lub odbudowę zbiorników małej retencji i zbiorników suchych,
  • regenerację i ochronę mokradeł oraz odtwarzanie terenów zalewowych,
  •  budowę, przebudowę lub odbudowę małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach, które posłużą   spowolnieniu odpływu wód powierzchniowych,
  •  przebudowę lub rozbiórkę obiektów hydrotechnicznych (mostów, przepustów, brodów) niedostosowanych do wód wezbraniowych,
  • zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami.

W realizacji projektu małej retencji uczestniczy 14 nadleśnictw RDLP w Pile. Są to nadleśnictwa: Człopa, Durowo, Jastrowie, Kaczory, Krucz, Krzyż, Lipka, Okonek, Płytnica, Podanin, Potrzebowice, Sarbia, Wronki oraz Złotów.

Leśnicy z pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych zaplanowali wykonanie 220 obiektów, w tym 65 zbiorników, które mogą zgromadzić wodę o objętości do 432 965 m3.

W tych pilskich nadleśnictwach zaplanowano wykonanie 65 zbiorników, które przy normalnym poziomie piętrzenia zatrzymają 273 189 m3 wody. Planowane koszty dla RDLP w Pile ponad 15 mln zł, z czego ok. 13 mln zł to dofinansowanie. Planowany całkowity koszt projektu dla całej Polski wynosi 234 670 000 zł, z czego maksymalne dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi 144 500 000 zł.

W latach 2010 – 2015 był realizowany pierwszy projekt dotyczący małej retencji w lasach „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych  na terenach nizinnych”.

W pierwszym projekcie małej retencji nizinnej udział wzięło 12 nadleśnictw RDLP w Pile: Durowo, Jastrowie, Kaczory, Krucz, Lipka, Okonek, Płytnica, Podanin, Sarbia, Wałcz, Zdrojowa Góra oraz Złotów.

W ramach tego projektu zaplanowano pierwotnie wykonać 389 obiektów oraz zatrzymać 1 809 500 m3 wody. W 2014 r. założenia projektu zwiększono o pięć dodatkowych obiektów i o 26 400 m3 wody.

Efektem zakończenia pierwszego projektu na terenie RDLP w Pile było m.in. wykonanie: wyremontowanie mostu z piętrzeniami, dwóch brodów, czterech rowów doprowadzających wodę, 14 grobli ziemnych, 19 przepustów, 22 przepustów z zastawkami, 51 progów, 87 zbiorników oraz 190 zastawek.

Natomiast na terenie całego kraju w projekcie małej retencji, który zostanie zakończony w 2020 r., bierze udział 113 nadleśnictw, położonych w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.